ชื่นชม ผวจ.ระนอง ต้นแบบนำชาวบ้าน ร่วมลดโลกร้อน

ชื่นชม ผวจ.ระนอง ต้นแบบนำชาวบ้าน ร่วมลดโลกร้อน

ระนอง-ชาวบ้านระนองชื่ชม ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ต้นแบบนำข้าราชการ ประชาชน เป็นต้นแบบลดโลกร้อน ด้วยการหิ้วปิ่นโตใส่อาหาร เพื่อรณรงค์การลดใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก ล่าสุดแอบเดินตลาดพกปิ่นโต และหิ้วถุงผ้าใส่ของ ชาวบ้านแห่ถ่ายรูปพร้อมชมเชยยกเป็นแบบอย่างชาวบ้าน

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า เพื่อให้การเดินหน้ารณรงค์ลดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากในส่วนนโยบายแล้วในส่วนของการปฏิบัติตนก่อนหน้านี้ได้ใช้ตนเองเป็นแบบอย่างให้ขาราชการเห็นโดยได้นำปิ่นโตใส่อาหารมาจากบ้านนำมารับประทานที่ห้องทำงานทุกวัน โดยทันทีที่ลงจากรถบริเวณหน้าศาลากลาง ตนจะหิ้วปิ่นโตลงจากรถเพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการได้มีจิตสำนึก และไม่ต้องอายที่จะนำปิ่นโตใส่อาหารมาทานในที่ทำงาน ซึ่งปรากฏผลว่าในเวลาต่อมาทั้งข้าราชการ รวมทั้งโรงเรียนต่างๆ นำไปเป็นแบบอย่างมี่จะปฏิบัติตามสิ่งที่ตนทำ
พร้อมกันนี้ยังได้มอบปิ่นโตหัวม้าลายให้กับเจ้าหน้าที่ประมง ที่ถือเป็นแบบอย่างที่ปฏิบัติตนมานาน เป็นการทำตามนโยบายมาตรการลดใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมกันนี้ได้นำปิ่นโตจำนวนหนึ่งออกแจกจ่ายให้กับทีมงานหน้าห้องได้ปฏิบัติในการนำไปซื้อและใส่อาหารเริ่มที่ตัวเราและคนรอบข้างก่อนเริ่มไปเรื่อยๆช่วยกันเพื่อโลกของเรา และในเวลาที่ตนมีเวลาว่างอยากจะไปตลาดสดเลือกหาของรับประทาน ก็จะพกปิ่นโต และหิ้วถุงผ้าไปตลาด เพื่อใส่อาหารที่ซื้อหากเป็นของแห้งก็จะใส่ถุงผ้า แต่ถ้าเป็นของเปียก หรือเป็นน้ำ เป็นขนมก็จะใส่ปิ่นโต โดยจะปฎิเสธที่จะไม่ใช้ถุงพลาสติกอย่างเด็ดขาด
นายจตุพจน์ กล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนได้เป็นประธานการประชุมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ”ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”ในตลาดสดจังหวัดระนองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายแพทย์สาธารณสุข,ศึกษาธิการจังหวัด,ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง เข้าร่วมและรับนโยบายไปปฏิบัติ

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการทำ”ความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการร่วมกันลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว งดใช้โฟมบรรจุอาหาร ประกอบด้วย 5 กิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 2.กิจกรรม”รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก3.กิจกรรมการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 4. กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจลดการใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์และ 5.กิจกรรมการจัดการขยะทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ”ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”ในตลาดสดจังหวัดระนอง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่