ชาวนครพนมทุกชนเผ่ารวมใจสามัคคี สรงน้ำพระติ้ว พระทอง วันเพ็ญเดือนหก วิสาขบูชาโลก

นครพนม – วันที่ 18 พ.ค.62 เวลา 14.00 น. บริเวณวัดโอกาส (ศรีบัวบาน) ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม ชาวจังหวัดนครพนมจากหลายชนเผ่า และคนไทยเชื้อสายจีน เวียดนาม จำนวนมาก ได้ร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำพระติ้ว-พระเทียม โดยมีพระราชสิริวัฒน์ หรือเจ้าคุณเพชร รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รอง ผวจ.นครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีฯ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โดยหลังเสร็จพิธีพราหมณ์ เจ้าคุณเพชรนำสวดชัยมงคลคาถา ก่อนจะอัญเชิญพระติ้ว พระเทียม จากแท่นในวิหารนำขึ้นเสลี่ยงแห่รอบเมือง แล้วอัญเชิญขึ้นวางที่แท่นหน้าวิหาร ให้ผู้ศรัทธาเลื่อมใสสรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนและวงศ์ตระกูล

พระติ้ว-พระเทียม ถือเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองชาวนครพนม มาตั้งแต่สมัยนครศรีโคตรบูรณ์รุ่งเรือง และจะยึดถือประเพณีในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี หรือวันวิสาขบูชา ประกอบพิธีดังกล่าว ก่อนเกษตรกรลงมือทำไร่ ทำนา เพื่อความเป็นสิริมงคล และความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร

ทั้งนี้ ในวันเดียวกันห่างจากวัดโอกาสไปทางทิศใต้ ประมาณ 300 เมตร ได้มีการสรงน้ำพระทอง ที่วัดโพธิ์ศรี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อดีตเคยอัญเชิญมาสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ แต่จะเกิดปรากฎการณ์พายุฝนตกลงมาเสมอ จึงไม่มีการอัญเชิญสรงน้ำวันสงกรานต์อีก โดยเลื่อนพิธีสรงน้ำมาตรงกับวันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือนหก หลังสรงน้ำพระทองแล้วก็จะเป็นขบวนแห่พระติ้วตามที่กล่าวข้างต้น ขณะที่เวลา 19.00 น. บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา ซึ่งจะมีพิธีเจริญพุทธมนต์ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนา และการเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม ซึ่งมีประชาชนมาร่วมพิธีล้นหลามทุกปี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น