‘ผู้ว่าฯ’นำชาวพุทธทำบุญตักบาตรเนื่องใน‘วันวิสาขบูชา’

เชียงราย-ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรภัตตาหารข้าวสุก และร่วมกันทำวัตรสวดมนต์เช้า เนื่องในวันวิสาขบูชา หนึ่งในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

วันที่ 18 พ.ค. 62  ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดพระแก้ว   อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายนายประจญ  ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วยนางดวงจิตร ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา คณะศรัทธา และพุทธศาสนิกชนชาวนจังหวัดเชียงราย กว่า 300 คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรภัตตาหารข้าวสุก และร่วมกันทำวัตรสวดมนต์เช้า เนื่องในวันวิสาขบูชา หนึ่งในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 แสดงความสักการะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สำหรับวันวิสาขบูชานั้น ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ด้วยมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขึ้น 3 ประการ คือวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และเมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึงครั้งใด พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและทั่วโลก ตลอดจนบรรพชิตผู้ที่มี

จิตศรัทธาเลื่อมใส จะพร้อมใจกันประกอบพิธีพุทธบูชา ด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการทำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เข้าวัดฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ์ ตลอดจนการน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต สืบไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่