ยุคไทยแลนด์ 4.0 เสาไฟฟ้าไร้กระแส สร้างแต่ปี 59 จนปัจจุบันยังไม่ได้ใช้ สิทธิ์ที่ไปไม่ถึงคนไทยชายขอบ


เมื่อไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน ชาวแม่กองคา กระตือรือร้นช่วยทางการปักเสา หยุดการงานร่วมแรง ร่วมมือเดินสายภายในบ้าน ซื้อตู้เย็น รอรับกระแสไฟ มานาน 2 เศษยังไม่ได้ใช้ ไฟฟ้าบอกป่าไม้ให้รื้อถอนติดเขตป่าอนุรักษ์แกนนำชาวบ้านชี้ถ้าไม่ให้ทำไมปล่อยให้ปักเสาขึงสายไฟมันคืองบประมาณของชาติถามหาคนรับผิดชอบ


สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ที่เดินเข้าสู่บ้านแม่กองคา ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.แม่ฮ่องสอน ทำโครงการจ่ายไฟฟ้าให้กับคนไทยถ้วนหน้า มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้ชาวบ้านแม่กองคาได้ใช้ไฟฟ้าพัฒนาอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการใช้ภาษีอากรงบประมาณของรัฐจำนวนมหาศาลในการนำเสาไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งเดินเข้าไปยังหมู่บ้านกว่า 10 กม.ตามทางหลวงชนบท แต่ปรากฏว่าปัจจุบัน ชาวบ้านแม่กองคา ยังคงรอการใช้ไฟฟ้าอยู่ในขณะที่รัฐบาลประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่การพัฒนายุค THAILAND4.0 แต่ชาวบ้านที่เป็นคนไทยชายขอบอย่างบ้านแม่กองคายังไม่สามารถเข้าถึงระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นบริการขั้นพื้นฐานได้เลย

นายบุญส่ง สุกุลกิจ หัวหน้าคุ้มที่ 5 บ้านแม่กองคา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ชาวบ้านดีใจที่ไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน หาเงินมาลงทุนสมทบซื้ออุปกรณ์เดินสายไฟหมดไป 7-8,000 บาทต่อครัวเรือน ชาวบ้านช่วยลำเลียงเสาไฟฟ้าแรงสูงเข้าไปปักในจุดที่เครื่องจักรเข้าไม่ได้ เดินไฟภายในบ้านรอใช้ไฟฟ้า แต่ทุกคนก็เต็มใจเพราะจะได้ใช้ไฟฟ้าในโครงการนี้ ตั้งแต่ปี 2559 ชาวบ้านรู้สึกผิดหวังไม่ได้ใช้ไฟมาจนปัจจุบัน สาเหตุมาจากหน่วยงานป่าไม้อ้างว่า การไฟฟ้าปักเสาผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานสาละวินโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งๆ ที่เวลาเวลาเจ้าหน้าที่เดินสายปักเสา เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็เห็น ทำไมต้องรอให้ปักเสร็จแล้วจึงห้าม ถ้าห้ามแต่เริ่มต้นชาวบ้านจะได้ไม่เสียแรง ไม่ต้องเสียเงินเดินสายไฟภายในบ้าน และที่สำคัญไม่ต้องเสียงบประมาณของทางราชการอย่างมหาศาลในการเดินสายเข้ามายังหมู่บ้าน ปัญหาสำคัญคือ ชาวบ้านแม่กองคายังไม่ใช่กลุ่มคนที่ต้องได้รับบริการจากรัฐหรืออย่างไร นายบุญส่งถามต่อผู้บริหารประเทศ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บ้านแม่กองคา ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ถือเป็นหมู่บ้านใหญ่เป็นชุมชนดั้งเดิมก่อนมีกฎหมายอนุรักษ์ป่า เป็นกลุ่มคนไทยชาติพันธุ์กะเหรี่ยง สมาชิกในชุมชนมีบัตรประชาชนเลข 13 หลักทุกคน บุตรหลานเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของรัฐ แต่การเดินทางเข้าไปข้อนข้างไกล มีการพัฒนาเส้นทางเข้าหมู่บ้านด้วยงบประมาณทางหลวงชนบทหมายเลข 4003 ซึ่งการปักเสาไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านเป็นความต้องการของประชาชนและเป็นนโยบายรัฐที่จะมีบริการกระแสไฟฟ้าทุกหลังคาเรียนในประเทศไทย ปัญหาที่เกิดขึ้นที่บ้านแม่กองคา อาจยังไม่มีผู้บริหารประเทศรับทราบ

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดแพร่ กดอ่านที่นี่