เรือนจำระนองปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์239คนที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

เรือนจำจังหวัดระนอง ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 239 คน ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

( 17 พ.ค.62) นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมด้วย นางสุวิมล ไกรสูงเนิน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่มีความประพฤติดี ได้รับการลดหย่อนโทษและปล่อยตัว ซึ่งหลังจากนี้ทุกท่านได้กลับออกไปใช้ชีวิตตามปกติ ขอให้มีสติในการใช้ชีวิต ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี และสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศต่อไป”
โดยเรือนจำจังหวัดระนองมีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 1,665 คน การปล่อยตัวนักโทษของเรือนจำจังหวัดระนองวันนี้ มีผู้ต้องขังราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว แยกเป็นผู้ต้องกักขัง ชาย 24 คน หญิง 7 คน นักโทษเด็ดขาดชาย 184 คน และหญิง 24 คน รวมทั้งสิ้น 239 คน///

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่