เทศบาลเมือง กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่างทอง – รองนายก เทศบาลเมืองพร้อมพนักงานลูกจ้างกิจกรรมปลูกต้นไม้  ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณสำนักงาน

 

วันที่ 17 พ.ค. นางสาว อรวรรณ      สุวพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองอ่างทอง ร่วมกิจกรรม ช่วยกัน ปลูกต้นไม้ รอบๆบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณสำนักงาน  และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ รวมถึงเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย   ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์   และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

นางสาว อรวรรณ    กล่าวว่า    วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่ง ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองอ่างทองได้ทำการปลูก ต้น มะพลับ ขนาดใหญ่ ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ซึ่งต้นมะพลับนั้นเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอ่างทอง และยังได้ทำการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆโดยรอบสำนักงานเพื่อเป็นการเพิ่มสีเขียวในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง กดอ่านที่นี่