รองมทภ.2 เยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่  เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกจัดตั้งกลุ่มไลน์ญาติทหารใหม่

มทภ.2 เยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่  เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกจัดตั้งกลุ่มไลน์ญาติทหารใหม่

วันที่ 16 พ.ค.62 เวลา 10.30 ณ  กองพันทหารข่างที่ 3 ค่ายสุรนารี จ.นครราสีมา พล.ต.อัครเดช บุญเทียม รอง.มทภ.2 /โฆษก ทภ.2 เยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้บัญชาการทหารบก มอบนโยบาย และสั่งการด้านการฝึกทหารใหม่ เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ได้ใช้เป็นแนวทางในการฝึกทหารกองประจำการให้ได้มาตรฐาน และปรับรูปแบบการดูแลทหารใหม่ให้ดียิ่งขึ้น โดยมอบนโยบายเรื่องการเปิดค่ายทหารใหม่ หรือ Open House ซึ่งให้ความสำคัญกับทหารกองประจำการ ถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันที่จะต้องให้การดูแลอย่างดี และกำชับให้ผู้บังคับหน่วยเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกรายละเอียด โดยกองทัพภาคที่2 ได้ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบกโดยจัดกิจกรรมต้อนรับทหารใหม่และเปิดบ้านรับญาติทหารใหม่ ประจำปี2562ผลัดที่1ในทุกด้านอย่างพร้อมเพรียง

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่า พล.ต.อัครเดช บุญเทียม รอง.มทภ.2 /โฆษก ทภ.ได้เดินทางตรวจโรงประกอบเลี้ยง, โรงเลี้ยง และโรงนอนทหาร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ตามมาตรฐานที่กองทัพบกกำหนดจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องโรคลมร้อนและการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บจากโรคลมร้อนโดยวิทยากรจากหน่วยที่ได้รับรางวัล สิ่งประดิษฐ์ทางทหารดีเด่น ของกองทัพบก และฝึกทบทวนท่าพระราชทานให้กับหน่วยฝึก รวมทั้งอบรมชี้แจงผู้ฝึก และผู้ช่วยผู้ฝึก ให้เข้าใจนโยบายและสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก รวมทั้งให้นำเอานโยบายของกองทัพบกไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับบัญชาระดับสูง พบปะให้ทหารใหม่ ที่มารายงานตัวเข้าประจำการ ดำเนินการคัดกรองประวัติด้านยาเสพติด การรักษาพยาบาล การเจ็บป่วยที่อาจมีความเสี่ยงรวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเปิดบ้านรับญาติทหารใหม่ โดย ผู้บังคับหน่วย เป็นผู้ให้การต้อนรับจัดกิจกรรมรับขวัญและบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่ ชี้แจงรายละเอียดการฝึก สวัสดิการที่ได้รับ รวมถึงเยี่ยมชมการดำเนินการของหน่วยด้านต่าง ๆ เช่น โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห้องออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อทหารใหม่ การแสดงยุทโธปกรณ์ต่างๆจัดตั้งกลุ่มไลน์ญาติทหารใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก แลกเปลี่ยนข่าวสาร ลดความกังวลของครอบครัวและผู้ปกครอง ดำเนินการตรวจสอบทหารใหม่ที่มีฐานะยากจนมีปัญหาครอบครัวก่อนเข้าประจำการ และให้การช่วยเหลือเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบกอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่