ททท. จัดโปรฯฟ้าฝ่า ชวนเที่ยว “เมืองรอง” ช่วง Green Season ตั้งเป้าดึง “จีน” มีคุณภาพ อีกปีละ 2 ล้านคน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออกโปรฯฟ้าผ่า ลดแลกแจกแถม ส่งคนไทยออกไปเที่ยวเมืองรอง จัดแคมเปญดึงต่างชาติเข้ามาเพิ่ม ตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวจีน “ที่มีคุณภาพ” เพิ่มปีละ 2 ล้านคน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ระบุว่าช่วงไตรมาสแรกของปี(มกราคม-มีนาคม) ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 8.85 แสนล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 5 แบ่งเป็น คนไทย 2.85 แสนล้านบาท และ ชาวต่างชาติอีกกว่า 6 แสนล้านบาท จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้รับผลตอบรับจากชาวต่างชาติเป็นอย่างดีส่วนหนึ่งมาจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ให้กับประชาชนใน 20 ประเทศและ 1 เขตปกครองพิเศษ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย แม้ค่าวีซ่าจะคนละ 2,000 บาท อาจเป็นตัวเลขที่น้อย แต่เมื่อเที่ยบกับนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆที่ค่าครองชีพตำกว่าไทย และเดินทางมาเป็นครอบครัว จะเป็นการแบ่งเบาภาระได้ นั่นจะทำให้เงินส่วนที่นำมาจ่ายค่าวีซ่า ถูกนำมาใช้ในประเทศมากขึ้น กระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนมากขึ้น รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่กลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในระดับปกติ

ททท. ได้เตรียมกิจกรรมต่างๆในเมืองรองและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆทั้งการร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน ห้างร้าน , โรงแรม และ ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่คือ การร่วมมือกับเว็บไซต์จองโรงแรง ในการมอบส่วนลดให้กับผู้ที่จองโรงแรมในเมืองรอง โดยได้รับความร่วมมมือจากโรงแรมหรูในการให้ส่วนลดมากมายถึงร้อยละ 65 และมีการจัดเส้นทางต่างๆเอาใจนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ทั้งการท่องเที่ยวแบบเดินทางเอง , ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ

แต่สิ่งที่น่ากังวลอยู่ตอนนี้คือกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศอื่นๆ ที่มีการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยว ดึงดูดคนไทยให้ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศมากกว่าในประเทศ และ รายได้ส่วนใหญ่ของการท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศซึ่งทรงตัวอยู่ในระดับเดิมมาระยะหนึ่ง ไม่เติบโตเท่าที่ควร

เศรษฐกิจตกต่ำไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้คนเที่ยวน้อยลง

สำหรับปัจจัยในการออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เศรษฐกิจอาจไม่ใช่ปัจจัยเรื่องเศษฐกิจเป็นสำคัญ แต่ ททท. พบว่า ตัวเลขการท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงสงกรานต์เจริญเติบโตมากกว่าที่คาดไว้ สำหรับผลกระทบจากนอกประเทศปัจจัยเรื่องราคาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติเลือกเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ด้วยราคาที่ถูกลง ทั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่า ด้วยปัจจัยเรื่องราคา ยิ่งค่าเงินบาทแข็งค่า อาจทำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศพักผ่อนในไทยสั้นลง และนักท่องเที่ยวไทยออกเดินทางไปยังต่างปะเทศมากขึ้น เพราะเมื่อเงินบาทแข็งค่า คนไทยจะเดินทางไปยังต่างประเทศได้ถูกลง

ตั้งเป้าดึง นทท. จีนที่มีคุณภาพ ปีละ 2 ล้านคน

เมื่อ ททท. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมากขึ้น ทำการตลาดมากขึ้น จึงอาจทำให้ต้นทุนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น เรื่องนี้ ผู้ว่าการ ททท. ระบุว่า ททท. ได้ปรับองค์กรให้เป็นรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น มาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการกระตุ้นการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางจริง สำหรับปี 63 ททท. ยังคงตั้งเป้าไว้คงไว้ที่ ร้อยละ 10 โดย ททท. จำทำการลงนามหนังสือบันทึกเจตจำนงกับรัฐวิสหกิจของประเทศจีน เพื่อให้นักท่องเที่ยวคุณภาพจากประเทศจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น เริ่มต้นที่ปีละ 2 ล้านคนต่อปี

ซึ่ง ททท. พยามจะทำการตลาดแบบคุณภาพมากขึ้น ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น ผู้ว่า ททท. ยอมรับว่า การทำการตลาดแบบคุณภาพจะทำให้บางตลาดหายไป แต่ก็ทำให้ตลาดใหม่ขึ้นมา

สำหรับสงครามการค้า ระหว่างจีนกับสหรัฐ ผู้ว่า ททท. เชื่อว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยว เพราะ เมื่อนักท่องเที่ยวจีนต้องประหยัด จึงเลือกที่จะเดินทางในระยะสั้นใกล้ประเทศมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในดวงใจ นักท่องเที่ยวจีนเสมอมา

ขณะที่ในปีหน้า ประเทศญี่ปุ่นจะมีการจัดงานโอลิมปิค ทาง ททท. ยอมรับว่าต้องมีมาตราการรองรับ แต่ข้อมูลการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นพบว่า นักท่องเที่ยวมีจำนวนมาก แต่รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ได้เพิ่มมากนัก เพราะ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังญี่ปุ่นเป็นครั้งที่ 2 จะไม่เดินทางไปจับจ่ายใช้สอยในเมืองหลวง แต่จะกระจายไปสู่ชนบทมากขึ้น ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวซื้อของได้ถูกลง ซึ่งญี่ปุ่นเน้นตลาดนักท่องเที่ยวประเทศที่ใกล้ญี่ปุ่นมาก จึงทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวมาก แต่รายได้ไม่เพิ่มตามจำนวน

ดึงเว็บจองโรงแรม-ตั๋วเครื่องบินออนไลน์มาจัดโปรฯเที่ยวเมืองรอง

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า สำหรับมาตรการเพื่อกระตุ้นการเดินทางนักท่องเที่ยวตลาดในประเทศช่วงกรีนซีซั่น จะใช้ 3 กลยุทธ์หลัก คือ การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ทั้ง บริษัทนำเที่ยว Online Travel Agency (OTA) และกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่พัก ทั้งการมอบส่วนลดโรงแรมในเมืองรอง และ ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน จาก เว็บไซต์ Traveloka , Agoda และ เที่ยวไทยออนไลน์

สำหรับกลยุทธ์ที่ 2 คือ กลยุทธ์การนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยว โดยนำเสนอภาพความสวยงามของธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ได้แก่ ภาพบรรยากาศห้องพักที่สามารถชมบรรยากาศยามฝนตก ภาพความอุดมสมบูรณ์ของท้องนาสีเขียว และกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ช่วงเข้าพรรษา

และกลยุทธ์ที่ 3 คือ โปรโมชั่นส่งเสริมการขายโดยการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรม Sale Promotion ในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรมที่พัก ร้านค้าร้านอาหาร สายการบิน สปา และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและมีรายละเอียดมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่น

ทั้งนี้ ททท. ได้เตรียมแคมเปญสุดพิเศษเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายมากขึ้นไปอีก ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการช่วงปลายเดือนนี้ คือ “แคมเปญบินพักหลักร้อยหลักพัน ลุ้นรางวัลหลักล้าน” อีกด้วย

เมืองรองเที่ยวได้ ทุกวัย ทุกสไตล์

นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ระบุเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ททท. ยังได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทย ในการจัดแพ็คเกจเส้นทางในแนวคิด “เส้นทางพร้อมเปย์” แบ่งเป็น 4 ประเภท รวม 80 เส้นทาง ซึ่งสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2562 ได้แก่ เส้นทาง “Highlight Amazing ทั่วไทย”เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมตลอดกาล โดยสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย จำนวน 18 เส้นทาง , สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบ จำนวน 16 เส้นทาง เช่น อ่างทอง-สิงห์บุรี Low carbon more legacy 2 วัน 1 คืน ราคา 7,700 บาท , เส้นทาง “ท่องเที่ยวนวัตวิถี” ททท. ร่วมมือกับ กรมพัฒนาชุมชน ผูกเส้นทางท่องเที่ยวหลักสู่เส้นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี เพื่อร่วมกิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยว พร้อมซื้อของที่ระลึกที่มีคุณภาพ จำนวน 32 เส้นทาง และ เส้นทาง “One night stay with locals : ยิ่งเที่ยวเป็นกลุ่ม ยิ่งคุ้มราคา” นักท่องเที่ยวจะได้พักผ่อน ใช้ชีวิต และเรียนรู้วิถีชุมชนอย่างแท้จริงในเวลา 1 คืน 1 วัน จำนวน 14 เส้นทาง เช่น บ้านคีรีวงกต อุดรธานี 2 วัน 1 คืน ราคา 1,500 บาท

โดยทั้ง 4 ประเภทเส้นทางมีสิทธิ์พิเศษอีกมากมายซึ่งเชื่อว่าสามารถจูงใจนักท่องเที่ยวได้

สำหรับ Green Season คือ ช่วงฤดูท่องเที่ยว ที่นอกเหนือจากช่วง High Season เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวในสถานที่ ที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ด้วยผลไม้ที่อุดมสมบรูณ์และป่าที่เขียวชะอุ่ม ทำให้เหมาะกับการท่องเที่ยว

ภาพสถานที่ท่องเที่ยว : มโนธรรม ใจหาญ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่