โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

อ่างทอง –  โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 2,250 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก

 

วันที่ 15 พ.ค. ที่ บริเวณสะพานวัดท้ายย่าน ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ 01- 033 บ้านท้ายย่าน-บ้านน้ำอาบ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง    นายสุรเชษ  นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองอ่างทอง และเทศบาลตำบลศาลาแดง จัดกิจกรรมการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 2,250 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก และกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้

สืบเนื่องจากสำนักพระราชวังได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 2 มกราคม 2562 ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยทางกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการโครงการและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติได้จัดพิธีเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

และโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น