อ่างทอง ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำสองล้านตัว เฉลิมพระเกียรติ

อ่างทอง- ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำสองล้านตัว  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาพิเษก “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

 

เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 15 พ.ค. ที่บริเวณท่าน้ำ หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง   นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีเทศบาลเมืองอ่างทอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชน ผู้นำชุมชน อสม. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง และผู้เข้าร่วมพิธี

ด้วยกรมประมง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ที่ทรงงานด้านการประมง และทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินทรงงานเกี่ยวข้องกับการประมงทั่วประเทศ ประกอบกับในปีพุทธศักราช 2562 ถือเป็นปีมหามงคลที่ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ตามโบราณราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ กรมประมงจึงจัดทำโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษกขึ้น

โดยกำหนดให้มีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำ 5 สาย ซึ่งมีความสำคัญต่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่เรียกว่า เบญจสุทธคงคา ได้แก่  1. แม่น้ำเพชรบุรี ตำบลท่าชัย จังหวัดเพชรบุรี  2. แม่น้ำราชบุรี ตำบลดาวดึงส์ จังหวัดสมุทรสงคราม   3. แม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง   4. แม่น้ำป่าสัก ตำบลท่าราบ จังหวัดสระบุรี   5. แม่น้ำบางปะกง ตำบลพระอาจารย์ จังหวัดนครนายก  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย

อีกทั้ง ยังเป็นการสนองสืบสานตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในด้านการประมง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ  ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  สำหรับในจังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดพันธ์สัตว์น้ำไว้ จำนวน 2,000,000 ตัว ได้แก่ กุ้งก้ามกราม 300,000 ตัว/ ปลาตะเพียนทอง 700,000 ตัว/ ปลาตะเพียนขาว 1,000,000 ตัว และสถานที่ปล่อย 5 แห่ง

คือแม่น้ำเจ้าพระยา  1. บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร จำนวน 1,000,000 ตัว   2.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ.เมือง  จำนวน 200,000 ตัว     3. บริเวณหน้าวัดท่าสุทธาวาส อ.ป่าโมก จำนวน 200,000 ตัว           แม่น้ำน้อย 1. บริเวณหน้าวัดโพธิ์เกรียบ อ.โพธิ์ทอง จำนวน 300,000 ตัว   2. บริเวณหน้าวัดวิเศษชัยชาญ อ.วิเศษฯ จำนวน 300,000 ตัว

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น