เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือจัดพิธีทำขวัญกระบือเนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย 14 พ.ค.62

ที่บริเวณ บ้านลำคลองวัว หมู่ที่ 16 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท นายนพพร แก้วกนิษฐารักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบายศรีสู่ขวัญ ให้กับโค-กระบือ ที่เป็นสัตว์คู่กับชาวนา และคนไทยมาอย่างช้านาน อีกทั้งยังเป็นการระลึกนึกถึงบุญคุณของควาย ที่เป็นสัตว์มีบุญคุณไม่มีส่วนที่ได้รับผลประโยชน์อันใด ชาวนาจึงหาวิธีที่จะตอบแทนบุญคุณของควายขึ้นมาโดยวิธี ทำพิธีบายศรี สู่ขวัญควาย รวมไปถึงเป็นอนุรักษ์วีถีชีวิตของคนในชนบทที่อยู่กับควาย ให้รู้จักและสืบทอดกันต่อกันไปเรื่อยๆ


นางทองสุข มาเสนาะ เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ บ้านลำคลองวัว เล่าว่า ควายเหล่านี้ กลุ่มเกษตรกรบ้านลำคลองวัวได้รับมาจากธนาคารโค-กระบือ ซึ่งเป็นโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานให้เกษตรกร ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะเลี้ยงควายในเชิงอนุรักษ์ โดยกลุ่มเกษตรกรก็ได้ช่วยกันสืบสานประเพณีการทำขวัญควายที่เลือนหายไปคงอนุรักษ์ถึงลูก หลาน เพราะปัจจุบัน เด็กสมัยใหม่ จะเห็นควายได้ตามหนังสือ ซึ่งทางกลุ่มก็อยากที่จะอนุรักษ์ควายไว้ให้เด็กรุ่นหลัง ได้เห็นควายกันในตัวเป็นๆ ต่อไปทางกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านลำคลองวัว จะผลักดันชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีศึกษาเรื่องเกี่ยวกับควายกันได้


ด้านนายนพพร แก้วกนิษฐารักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2560 ได้กำหนดให้ทุกวันที่14 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงพระบรมราชานุญาต ให้จัดตั้งธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และให้ทางกรมปศุสัตว์มาบริหารโครงการนี้ ซึ่งในพื้นที่ อ.สรรคบุรี ได้มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเลี้ยงกระบือ จำนวนทั้งสิ้น 162 ตัว และภายหลังที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการก็มีลูกกระบือ ออกมาแล้ว 11 ตัว โดยการจัดงานในครั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรบ้านลำคลองวัว ได้ระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และจะคงสืบสารประเพณีต่อไปยันชั่วลูกชั่วหลาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่