องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.05 น. ที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  (อาคาร 20)  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ผศ.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทน อธิการบดี ม.ราชภัฎยะลา และคณาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับ

ต่อมาเวลา 10.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางไปยังหอประชุม เล็ก เพื่อพบปะคณะผู้บริหารคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปถึงการดำเนินงานของแต่ละคณะ รวมทั้งผลงานในด้านต่างๆ  โดยในช่วงบ่าย องคมนตรี เดินทางไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้วย

ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดเผยว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยราชภัฎมายาวนานนับ 3 ทศวรรษ ทรงมุ่งหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีทัศนคติที่ดีและมีอาชีพที่มั่นคง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้าถึงแก่นแท้แห่งปัญหาของพสกนิกรในแต่ละท้องที่ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทย เพื่อน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาลงสู่บุคลากรในพื้นที่ และรับทราบการดำเนินงานในการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่นในภารกิจเสริมหนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2579 ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ อันจะเป็นการสนองต่อพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติสืบไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น