กาฬสินธุ์เลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดชุดใหม่

เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้กับสังคม มีสมาชิกกาชาดเข้าร่วมการเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียง

วันที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2561 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาด เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งได้หมดวาระไป

บรรยากาศในการรับสมัครเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้สมัครแต่ละท่านต่างก็เตรียมตัวมาอย่างดี พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้สังคม ในการเลือกตั้งครั้งนี้ประกอบไปด้วยคณะกรรมการสองประเภทคือ คณะกรรมการแต่งตั้ง และคณะกรรมการซึ่งเกิดจากการเลือกตั้ง เพื่อการทำงานที่สอดประสานขับเคลื่อนกันไป

สำหรับเลือกตั้งจำมีการคัดเลือกกรรมการเหล่ากาชาดชุดใหม่จำนวน 14 ท่าน ซึ่งมีผู้ที่ลงสมัครเป็นคณะกรรมการจำนวน 16 ท่าน ต่อมาภายหลังมีผู้สละสิทธิ์ในการเลือกตั้ง 2 ท่าน จึงเหลือผู้สมัคร 14 คนตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าทั้ง 14 ท่านที่เหลือจะเป็นคณะกรรมการเหล่ากาชาดชุดใหม่โดยไม่มีการเลือกตั้ง

 

ตลอดระยะที่ผ่านมาเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์นับได้ว่าเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ทั้งภารกิจหลัก และภาระกิจเร่งด่วน ซึ่งช่วยเกื้อหนุนให้สังคมมีการขับเคลื่อนและแบ่งปันน้ำใจไมตรีสู่กัน กรรมการเหล่ากาชาดจึงเปรียบเสมือนคู่ทุกข์คู่สุขกับผู้คนในสังคม และบุคคลที่อาสาเข้ามาทำงานจึงต้องเป็นผู้ที่เสียสละและมีจิตอาสา พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างไม่หวังผลตอบแทน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น