ชาวนา”วันพืชมงคล ฤกษ์ดี” เริ่มเพาะปลูก

ชาวนาถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล ลงมือหว่านเมล็ดข้าว เริ่มต้นฤดูเพาะปลูก

เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลคลองคะเชนทร์  อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ชลประทาน นำเครื่องจักรกลการเกษตรทำการปรับพื้นที่  ใช้น้ำกักเก็บจากธรรมชาติเป็นน้ำต้นทุนการทำนา  ถือฤกษ์ดี  “วันพืชมงคล” ทำการลงมือหว่านข้าวในแปลงนา เป็นการเริ่มต้นการเพาะปลูกตามความเชื่อว่าพืชผลทางการเกษตรที่เริ่มทำการเพาะปลุกในวันพืชมงคล จะเจริญงอกงาม ปราศจากศัตรูพืช และภัยธรรมชาติรบกวน ผลผลิตที่ได้จะดี

ขณะที่ชาวนาส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน  ยังไม่สามารถที่จะเริ่มเพาะปลูกข้าวได้ แม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกที่ชาวนาในพื้นที่จังหวัดพิจิตรจะเริ่มต้นทำนาในช่วงที่เข้าสู่เดือนหกไทย  เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง ไม่มีน้ำต้นทุนในการทำนาเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรง แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งจนหมด ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เกษตรกรจำต้องเลื่อนการทำนาออกไปจนกว่าฝนจะตกลงมาในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น