“ตฤณ นครา” เปิดตัวนักลงทุนต่างประเทศยืนยันทำจริง 5 ปีเสร็จสมบูรณ์ มิถุนายน 62 ยื่นแบบพร้อมแถลงข่าว

เชียงราย-“ตฤณ นครา” เปิดตัวนักลงทุนต่างประเทศยืนยันทำจริง 5 ปีเสร็จสมบูรณ์ มิถุนายน 62 ยื่นแบบพร้อมแถลงข่าว

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 พ.ค.2562 ที่ห้องประชุม เทศบาลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เปิดประชุมชี้แจงรายละเอียดการลงทุนในโครงการ ตฤณ นครา โกลเด้นไทรแองเกิ้ล โดยนายตฤณ นิลประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัท ตฤณ อินโนเวชั่น กรุ๊ป นำนักลงทุนชาวต่างประเทศจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน จำนวน 8 บริษัท ได้แก่ บจก.ควอดโค เวนเจอร์ (Quadco Venture) , บจก.แมคกิลลิส แอสเส็ทส์ ( McGellis Assets) , บจก.ควอนตั้ม เวเก้น (Quantum Wagen) , บจก.ไอจี พรอพเพอร์ตี้ (IG Property), บจก.อินดัสเทรียล โกรท (Industrial Growth), บจก.แมกซ์ แค็ป (Max Cap), บจก.เมอร์ซีฟู เวย์ (Mercifu Way) และบจก.เฟรนซี่ โกบบอล (Frenzy Gobble) มาเปิดตัวโครงการต่างๆที่จะลงทุน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการและกลุ่มประชาคมท้องถิ่น หลังจากพานักลงทุนไปเยี่ยมชมพื้นที่ตั้งโครงการแล้วเมื่อวันที่ 23 เม.ย.2562 ที่ผ่านมา มีนายธวิท ติยะกว้าง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียง อ.เชียงแสน ให้การต้อนรับ นายประสงค์ กล่าวว่า ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 มีการประกาศให้พื้นที่ อ.เชียงแสน เชียงของ และแม่สาย เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถประกาศให้นักลงทุนมาลงทุนได้ เนื่องจากไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมชัดเจน บริษัทตฤณ อินโนเวชั่น ได้เข้ามายื่นหนังสือถึงหน่วยงานราชการและท้องถิ่นต่างๆเพื่อขอดำเนินการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่บริษัทจัดหา และเสนอโครงการต่อรัฐบาลจนมีคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยให้ท้องถิ่นสามารถพิจารณาให้บริษัทตฤณอินโนเวชั่นดำเนินการได้ตามระเบียบผังเมืองของท้องถิ่น ซึ่งต้องมีการนำเข้าที่ประชุมของ กรอ.อำเภอและกรอ.จังหวัดต่อไป หากโครงการเกิดได้จริงก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอำเภอเชียงแสนและจังหวัดเชียงรายอย่างมากนายตฤณ กล่าวว่า การที่ตนนำนักลงทุนจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน มาเปิดตัว และนำเสนอโครงการที่จะเข้ามาลงทุน ให้ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำประชาคมเชียงแสนได้ทราบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าโครงการมีการขับเคลื่อนมาโดยตลอด และยืนยันความพร้อมในการดำเนินการของนักลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งโครงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี และในต้นเดือนมิถุนายน 2562 จะมีการยื่นแบบโครงการพร้อมแถลงข่าวให้สังคมได้รับทราบต่อไป หลังการประชุมนายตฤณได้มอบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสและกองทุนส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อำเภอเชียงแสน โดยมีนายธวิทเป็นผู้แทนรับมอบ กองทุนละ 10,000 บาท

ข่าวโดย : หัสดินทร์ธร สองสมุทร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่