ทม.อ่างทอง รณรงค์คัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณลงบ่อขยะ

อ่างทอง – รณรงค์คัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณลงบ่อขยะ  มุ่งเน้นให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

 

 

วันที่ 8 พ.ค. นาย อเนก ทองชื่นจิต รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยจิตอาสา และเจ้าหน้าที่  เทศบาลเมืองอ่างทอง รณรงค์คัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณลงบ่อขยะในบริเวณชุมชน  ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง   โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง  ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณลงบ่อขยะจะได้รับขยะมุ่งเน้นให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมขน แก่ประชาชน

 

นาย อเนก  กล่าวว่า ในรณรงค์คัดแยกขยะเป็นการทำ เพื่อลดปริมาณลงบ่อขยะ  ปลูกจิตสำนึก ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เสริมสร้างทักษะในการนำวัสดุที่เหลือใช้กลับมาทำประโยชน์ได้ใหม่  ลดการใช้พลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันแก้ไข พร้อมลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่นับวันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นร่วมสร้างภาวะแวดล้อม จากการที่ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นปัญหาเร่งด่วนที่คนในชุมชนจะต้องมีความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกรู้จักรับผิดชอบ ในการร่วมกันรักษาความสะอาด ทั้งบ้านเรือนและในชุมชนต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น