เปิดประวัติ 3 ผู้แทนราษฎรสมุทรสาคร กกต. รับรองผลแล้ว

กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบ่งเขต 349 คนแล้ว “ทองแดง-สมัคร-จอมขวัญ” ได้เป็น ส.ส. สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยได้ประกาศผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 349 คน ยกเว้น เขต 8 จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดการเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 127

ทั้งนี้ จ.สมุทรสาคร มีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. จาก 3 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายทองแดง เบ็ญจะปัก พรรคอนาคตใหม่

นายทองแดง เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2509 ภูมิลำเนา จ.อุดรธานี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วช่วยทางบ้านทำไร่ ทำนา บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดป่าสกุณาศัย บ้านโนนนกหอ อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี เมื่ออายุ 13 ปี และมาบวชเรียนที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร เมื่อปี 2524 สอบไล่ได้นักธรรมตรี โท เอก และสำเร็จการศึกษามัธยมต้น โรงเรียนวัดวิเศษการ กรุงเทพฯ ก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุชื่อ พระทองแดง กนโก ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เมื่อปี 2529

จากนั้นสอบไล่ได้บาลีไวยากรณ์ประโยค 1 และ 2 อบรมเป็นครูจนจบหลักสูตรเป็นผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และเป็นพระผู้ช่วยของพระมหาสมบูรณ์ ปญญาวุโธ ป.ธ. 8 รวมทั้งเคยเป็นพระอาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนา ที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เมื่อปี 2535 อยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์จนถึงปี 2538 ก็ได้ลาสิกขามาประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง พนักงานขับรถบรรทุก ก่อนที่จะมีธุรกิจเล็ก ๆ ของตัวเองมาจนถึงปัจจุบัน

นายทองแดงได้เข้าร่วมงานกับพรรคอนาคตใหม่ ลงรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. สมุทรสาคร เขต 1 สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการล้มยักษ์ เอาชนะผู้สมัครจากหลายพรรคที่ต่างมีดีกรีเคยเป็นถึงอดีต ส.ส. ผู้บริหารท้องถิ่น และนักธุรกิจใหญ่ โดยได้คะแนนมากถึง 29,912 คะแนน ส่วนอันดับ 2 นายอัคคเดช สุวรรณชัย จากพรรคพลังประชารัฐ ที่ได้คะแนน 25,644 คะแนน และอันดับ 3 นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ จากพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ได้คะแนน 20,546 คะแนน ตามลำดับ

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสมัคร ป้องวงษ์ พรรคอนาคตใหม่

นายสมัคร เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2500 ที่ จ.อุบลราชธานี ย้ายมาตั้งรกรากที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่ปี 2512 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน เคยเป็นหัวหน้าไปรษณีย์ไทรโยค จ.กาญจนบุรี, ไปรษณีย์ตลาดเก้าแสน จ.สมุทรสาคร เกษียณอายุราชการที่ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม จ.นครปฐม รวมถึงเคยเป็นประธานสหภาพแรงงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภูมิภาค 7

นายสมัครลงเลือกตั้งในเขต 2 กระทุ่มแบน สังกัดพรรคอนาคตใหม่ เป็นอีกหนึ่งผู้สมัครที่สร้างปรากฎการณ์ล้มยักษ์ใน จ.สมุทรสาคร ชนะอย่างถล่มทลายด้วยคะแนนมากถึง 36,738 คะแนน ทิ้งห่างอันดับ 2 นายมาโนช เอี่ยมประเสริฐ จากพรรคพลังประชารัฐ ที่ได้คะแนน 16,758 คะแนน และอันดับ 3 นายอภิชาต โพธิ์ถนอม จากพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ได้คะแนน 14,997 คะแนน ตามลำดับ

เขตเลือกตั้งที่ 3 น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พรรคพลังประชารัฐ

น.ส.จอมขวัญ เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2512 พื้นเพเป็นชาว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์การทำงาน เคยเป็นสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร 4 สมัย (15 ก.ย. 2544 – 1 ก.พ. 2561) ขณะดำรงตำแหน่งได้เป็นประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร 1 สมัย รวมทั้งเคยเป็นกรรมการบริหารสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 4 สมัย ในขณะนั้นก็รับตำแหน่งรองเลขาธิการสมาคมฯ 1 สมัยด้วย

ในการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา น.ส.จอมขวัญ สวมเสื้อพรรคพลังประชารัฐ ลงเลือกตั้งในเขต 3 บ้านแพ้ว ซึ่งมีขนาดพื้นที่มากที่สุด โดยเอาชนะคู่แข่งได้เป็น ส.ส. หญิงคนแรกของสมุทรสาคร ได้คะแนน 25,323 คะแนน ชนะอันดับ 2 นายปัญญา ชวนบุญ จากพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ได้คะแนน 23,671 คะแนน และอันดับ 3 นายไพฑูรย์ หิรัญการ จากพรรคอนาคตใหม่ ที่ได้คะแนน 17,309 คะแนน ตามลำดับ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรสาคร กดอ่านที่นี่