พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สระแก้ว – จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ส่วนราชการและประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย

ทั้งนี้ ด้วยที่ประชุม มหาเถรสมาคมได้มีมติที่ 1/2562 เรื่องการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ทุกวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและให้วัดศูนย์กลางของจังหวัดแต่ละจังหวัด เป็นวัดศูนย์กลางในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วได้ร่วมกันคัดเลือกวัดเหล่าอ้อย อ.อรัญประเทศ เป็นวัดศูนย์กลางในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว

—————————-

ภาพโดย/สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น