จ.พังงาจัดบรรพชาอุปสมบท 69 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวง ร.10  

พังงา – บรรพชาอุปสมบท 69 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวง ร.10

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตำรวจ ข้าราชการบำนาญ ผู้นำท้องที่ และประชาชน สมัครเข้าโครงการรวม 69 คน ซึ่งมีบรรดาญาติๆ ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และมีนายวิเชียร ชูสุวรรณ์  อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุด อดีตอัยการจังหวัดพัทลุง สมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ด้วย

นายศิริพัฒ พัฒกุล กล่าวว่า มหาเถรสมาคม ได้เห็นชอบให้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562  เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวยสักการะแด่พระองค์ท่าน ด้วยการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ จำนวน 6,810 รูปในระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน ระหว่างอุปสมบทผู้บวชยังมีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้า เพื่อฝึกละความโลภ ความโกรธ ความหลง ตลอดถึงเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น