หนองคาย เทศบาลจัดการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

หนองคาย – เทศบาลเมืองหนองคาย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เทศบาลร่วมใจรักษาความสะอาด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อเวลา 08.30 น.วันนี้ (2 พฤษภาคม 62) ที่บริเวณศูนย์กระจายสินค้า OTOP จังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เทศบาลร่วมใจรักษาความสะอาด ที่เทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับหลายภาคส่วนจัดให้มีขึ้น

นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประกอบกับถนนมิตรภาพจังหวัดอุดรธานี – จังหวัดหนองคาย เป็นถนนสายหลักในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาชนลาว และเป็นถนนที่ประชาชนทั่วไปใช้ในการเดินทางสัญจรไป – มา ในการติดต่อธุระส่วนตัวซึ่งถือเป็น “ หน้าบ้าน ” ของชาวจังหวัดหนองคาย จึงมีนโยบายมอบหมายให้ทุกส่วนราชการ หน่อยงาน รวมถึงองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบติดถนนมิตรภาพตั้งเขตรอยต่อจังหวัดอุดรธานี – จังหวัดหนองคาย ได้ดูแลรักษาความสะอาดตลอดสองข้างทาง โดยตัดแต่กิ่งต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บ กวาดขยะมูลฝอยสองข้างทางและร่องกลางถนน  ล้างทำความสะอาดถนน ปลดรื้อ ถอน ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้ใช้งานหรือป้ายประชาสัมพันธ์ที่บดบังวิสัยทัศน์ของผู้ใช้รถใช้ถนน เก็บกิ่งไม้ และเถาวัลย์ที่พันเสาไฟฟ้าสองข้างทางถนนให้ความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม เป็นประทับใจของประชาชน ผู้พบเห็น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย Big Cleaning Day เทศบาลร่วมใจรักษาความสะอาดในครั้งนี้ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประกอบกับ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในระหว่างวันที่ 4-6พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชาการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อาสาสมัครร่วมกันในการรักษ์โลก (อถล.) อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) พ่อค้า ประชาชนผู้มีจิตอาสาร่วมกันในการรักษาความสะอาด รวมทั้งสิ้น 300 คน.

……………………….

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองคาย กดอ่านที่นี่