วางโปรแกรมท่องเที่ยว จ.ตาก สร้างรายได้ชุมชน

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ตาก สร้างโปรแกรมท่องเที่ยวตาก สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-เมียนมาร์ อ.แม่สอด จ.ตาก  นางฐิติพร กาสมสัน รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตาก และ นายกสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก ได้จัดประชุม คณะทำงานด้านการท่องเที่ยว ระดมรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ทั้งของชุมชน และภาคเอกชน นำมาสร้างเป็นโปรแกรมท่องเที่ยว ในพื้นที่ 3 อำเภอ 3 เส้นทาง คือ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ ตามภาระกิจ ที่ไดรับมอบหมายจากจังหวัดตาก และเพื่อพัฒนามาเป็นโปรแกรมท่องเทียว ในจังหวัดตาก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ อย่างดียิ่งจาก กลุ่มท่องเที่ยว อ.แม่ระมาด คือกลุ่มโฮมสเตบ้านป่าไร่เหนือ , กลุ่มห้วยป่ากอง, กลุ่มโฮมสเตย์บ้านโฮ่ง , อ.พบพระ กลุ่มปางช้างยะพอ , ไร่ปฐมเพชร และ อ.แม่สอด ทีมงานจากสมาคมท่องเที่ยวฯ นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจาก นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก , เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดตาก, กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากร่วมให้ข้อชี้แนะต่างๆ

นางฐิติพร กล่าวว่า การวางโปรแกรมการท่องเที่ยวดังกล่าว หากผ่านขั้นตอนการพิจารณา และบังคับใช้แล้ว จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนมาก และจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งจังหวัดตาก มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ส่วนกลุ่มชุมชนที่มาร่วมประชุม ได้เสนอแหล่งท่องเที่ยวมากมายด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตาก กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น