จิตอาสาเชียงรายร่วมพัฒนาทำความสะอาด แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เชียงราย-นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ประจำจังหวัดเชียงรายเป็นปฐมฤกษ์

เมื่อเช้าวันพุธที่ 1 พ.ค.62 ที่บริเวณสวนสาธารณะด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นางดวงจิต ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เหล่าประชาชนจิตอาสาพระราชทาน กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปประธรรมและสมพระเกียรติกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นสืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้จังหวัดและอำเภอพิจารณาคัดเลือกโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และโครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เพื่อสร้างความสงบสุขร่มเย็นในพระราชอาณาจักรด้วยความรักความสามัคคีปรองดองของชนในชาติโดยจังหวัดเชียงรายได้พิจารณาคัดเลือกโครงการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำกก เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาสวนสาธารณะศาลากลางจังหวัดเชียงราย และโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาถนนสิงหไคล อำเภอเมืองเชียงราย รวมทั้งโครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดเชียงรายสำหรับพิธีการในครั้งนี้ เริ่มโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวถึงกิจกรรมพร้อมกับได้นำมวลชนจิตอาสากล่าวปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจะร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 9 ต้น ในบริเวณรอบต้นรวงผึ้งพระราชทาน ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยังได้ไปตรวจเยี่ยมโครงการเฉลิมพระเกียรติตามแต่ละจุดดังกล่าวทั้งในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงรายที่ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดเชียงรายด้วยความพร้องเพรียงอีกด้วย

ข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่