อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระศรีรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ นายกสมาคมผู้เสียสละจ.พิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยสำนักพระราชวังประกาศว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคล ของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน ผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ในการนี้ คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 จึงกำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นทั่วประเทศ เป็นจำนวน 6,810 รูป ระหว่างวันที่ 2 ถึง 16 พฤษภาคม 2562 โดยจังหวัดพิษณุโลก มีผู้อุปสมบทจำนวน 89 ราย ในพิธี สมเด็จพระอริยวงศาตญาณ  สมเด็จพระสังฆราชสังฆปรินายก ทรงเมตตาประทานผ้าไตร จำนวน 1 ไตร เพื่อถวายแด่พระอุปัชฌาย์ แก่วัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดที่จัดโครงการอุปสมบท

จังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา พร้อมให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีถวายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

…………………………………………………

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลก กดอ่านที่นี่