ประกวดแฟนซีควาย! สร้างรอยยิ้ม เชิดชูและอนุรักษ์รู้บุญคุณควายอันมีต่อชาวนาไทย

ประกวดแฟนซีควาย

สกลนคร- ประกวดแฟนซีควาย! โชว์ความสามารถ ในงานมหกรรมควาย@สกลนคร  ส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงบุญคุณของควายที่มีต่อชาวนา อดีตควายยังเคยเป็นส่วนหนึ่งของนักรบสู้กับอริราชศัตรู ขณะที่ชุดนายจันหนวดเขี้ยวชนะเลิ

ประกวดแฟนซีควาย 2
ชุดควายยุค 4.0 ใส่สูทแว่นดำเลี้ยงควาย

ที่สนามหญ้าหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสกลนครแห่งที่ 2 วันที่ 2 ของกิจกรรมอนุรักษ์ควายไทย “มหกรรมควาย@สกลนคร” ประกวดแฟนซีควาย  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับควาย ให้คนไทยตระหนักถึงบุญคุณของควายที่มีต่อเกษตรกรชาวไร่-ชาวนา อดีตควายยังเคยเป็นส่วนหนึ่งของนักรบโบราณในการต่อสู้กับอริราชศัตรูอีกด้วย  วันแรกเป็นกิจกรรมแต่งงานควาย

สำหรับวันนี้เป็นกิจกรรมการประกวดควายแบบแฟนซี และคนแฟนซี โดยมีตัวแทนจาก 18 อำเภอ ในจังหวัดสกลนคร ส่งควายเข้าประกวด นอกจากชุดแฟนซีแล้วยังโชว์ความสามารถของควายที่เกษตรกรเลี้ยงจนเชื่อง และสามารถสั่งให้ทำตามได้ อาทิ การเดินโชว์หุ่นเดินหน้าและถอยหลัง การคลานด้วยข้อเข่าด้านหน้า การโค้งเคารพนักท่องเที่ยวที่เข้าชมงาน มีการทาสีควายหลากหลายสีสัน และหลากหลายชุดการแสดง เรียกเสียงปรบมือและรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวสนั่น

ชุดนายทองเหม็น แห่งบ้านบางระจัน

ชุดแฟนซีควาย อาทิ ชุดนายทองเหม็นนักรบบางระจัน ชุดนายจันหนวดเขี้ยว ชุดควายยุค 4.0 ใส่สูทแว่นดำเลี้ยงควาย ชุดเสือดำผู้โชคดี ชุดไม่ได้ยืมเขามา มันงอกเอง ชุดขวัญ-เรียม ชุดชาวนาลุยโคลน ชุดพรุ่งนี้รวย ฯ ควายทุกตัวเกษตรกรเลี้ยงมาด้วยความรัก มีความผูกพันกันระหว่างผู้เลี้ยงกับควาย สามารถขี่หลังควายลงไร่ปลายนา เชื่องและเดินโชว์อย่างสง่างาม บางตัวมีน้ำหนักถึง 1.5 ตัน เป็นที่ประทับใจของผู้ชม สำหรับควายและเจ้าของที่ได้รางวัลชนะเลิศเป็นของ อ.โคกศรีสุพรรณ ชุดนายจันหนวดเขี้ยว รองชนะเลิศเป็นชุด ไม่ได้ยืมเขามา มันงอกเอง

โชว์ความสามารถ คำนับผู้ตัดสิน

มีนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ในนามประธานคณะกรรมการจัดงาน เป็นผู้มอบรางวัล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรำวงย้อนยุคเพื่อหาเงินสมทบทุน ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ของก้องห้วยไร่ ที่จะหาเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสกลนคร อีกด้วย  สำหรับพรุ่งนี้จะเป็นกิจกรรม สู่ขวัญควาย

ชุดเสือดำผู้โชคดี

ควาย หรือภาษาทางการว่า กระบือ จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับงานเกษตรกรรมของประเทศแถบเอเชียมากที่สุด เพราะชาวนานิยมเลี้ยงควายเป็นแรงงานเพื่อไว้ไถนา บ้างก็ใช้ควายเป็นพาหนะเข้าไปทำไร่ทำนา บ้างก็ฆ่าควายกินเนื้อเป็นอาหาร ควายจึงมีประโยชน์หลายประการ ปัจจุบันมีการใช้งานควายน้อยลง

ชุดนายจันหนวดเขี้ยว

ควายเป็นสัตว์มีสี่ขา เท้าเป็นกีบ ตัวขนาดใกล้เคียงกับวัวโตเต็มวัยเมื่ออายุระหว่าง 5-8 ปี น้ำหนักตัวผู้โตเต็มวัยโดยเฉลี่ย 520-560 กิโลกรัม ตัวเมียเฉลี่ยประมาณ 360-440 กิโลกรัม ตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย มีผิวสีเทาถึงดำ (บางตัวมีสีชมพู เรียกว่า ควายเผือก) มีเขาเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัว ปลายเขาโค้งเป็นวงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว แต่ถ้าเป็นควายตัวผู้ที่มีลักษณะดีก็จะมีคนซื้อไปเป็นพ่อพันธุ์

ควายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลูกควายจะกินนมแม่จนอายุประมาณ 1 ปี 6 เดือน ควายจะเจริญเติบโตใช้แรงงานได้ระหว่างอายุ 2.5-3 ปี ช่วงที่ใช้งานได้เต็มที่ คือระหว่างอายุ 6-9 ปี ควายแต่ละตัวจะใช้งานได้จนอายุย่างเข้า 20 ปี อายุควายโดยทั่วไปเฉลี่ยประมาณ 25 ปี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น