ลักลอบเผาป่าพื้นที่ อ.เวียงชััย

เชียงราย-ปกครองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชาวบ้าน  เข้าทำการระงับเหตุไฟป่าบริเวณป่าชุมชนเขตติดต่อบ้านดอนมูล ม.10 ต.เมืองชุม จุดเกิดเหตุอยู่บนดอยสูงชันและเป็นป่ารก 

เวลา 18.30 น. วันที่ 29 เมษายน นายประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีสิริเวียงชัย ให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ราษฏรบ้านหนองหลวง ม.16 ต.เวียงชัย เข้าทำการระงับเหตุไฟป่าบริเวณป่าชุมชนเขตติดต่อบ้านดอนมูล ม.10 ต.เมืองชุม จุดเกิดเหตุอยู่บนดอยสูงชันและเป็นป่ารก ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุไฟป่า ทางเจ้าหน้าที่ได้เดินเจ้าไประงับเหตุใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมงและได้จัดทำแนวกันไฟไว้ เพื่อมิให้ไฟลุกลามเข้ามาในเขตพื้นที่หมู่บ้านและพื้นที่สวนของราษฏร ซึ่งคาดว่าน่าจะควบคุมเหตุไฟป่าในบริเวณดังกล่าวไว้ได้เพื่อไม่ให้ลุกลาม

อนึ่งจังหวัดเชียงงรายเป็นจังหวัดอันดับต้นๆ ที่มีปัญหาการลักลอบเผาพื้นที่ป่า จนทางจังหวัดเชียงราย โดยนายประจญ ปรัชสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ออกประกาศขยายเวลางดการเผาทุกชนิดออกอีก 15 วัน (16-30 เมษายน) เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าตั้งแต่พรุ่งงนี้ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไปจะมีการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร พร้อมกันทั้งจังหวัด ซึ่งจะทำให้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศหวนกลับขึ้นมาอีกครั้ง

ข่าวโดย : สมคิด อินต๊เนตร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น