เลย วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติร่วมกิจกรรม 1,000 คน

เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 26 พ.ย.60 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน กิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน


นายชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย กล่าวรายงานว่า ในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” ในส่วนของจังหวัดเลยได้จัดเป็นครั้งแรก โดยร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งได้จัดกิจกรรมนี้ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว สำหรับการจัดงาน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ในครั้งที่ 1 โรงพยาบาลศิริราช จัดขึ้นเป็นการภายในเฉพาะโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น การจัดครั้งที่ 2 ได้ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลเพิ่มอีก 17 แห่ง จากจังหวัดอื่นๆ ร่วมจัดด้วย
และในครั้งที่ 3 นี้ ด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และมูลนิธิไทยคม ที่มาร่วมจัดงานพร้อมกัน มีจำนวนมากถึง 67 จังหวัด เป็นจำนวน 70 โรงพยาบาลจากทั่วประเทศ ทำให้การจัดงานในปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศมากกว่า 65,000 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ และทรงเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายมาโดยตลอด ในปีนี้นับเป็นโอกาสพิเศษที่ทางคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการจัดงาน แสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ นับเป็นขวัญกำลังใจและนำความปลาบปลื้มใจมาสู่คณะผู้จัดงานเป็นอย่างยิ่ง ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน ลดอัตราการป่วยและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งสามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 หากมีความรู้และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง และหนึ่งในวิธีป้องกันโรคที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายอย่างที่ทุกท่านได้มาทำร่วมกันในวันนี้


สำหรับการจัดกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” ในส่วนของจังหวัดเลย นั้น ได้จัด 2 กิจกรรม ในรูปแบบไม่มีการแข่งขัน คือ 1.เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร และ2.วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร มีค่าสมัคร 350 บาท ได้รับเสื้อ 1 ตัว และเหรียญที่ระลึก รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่ยากไร้ โรงพยาบาลเลย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันนี้ มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,200 คน แยกเป็น ผู้สมัครทั้งประเภทเดิน และวิ่งเพื่อสุขภาพ จำนวน 1,000 คน และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ จากเทศบาลเมืองเลย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย จำนวน 200 คน

ภาพข่าว วสันต์ สุนา จังหวัดเลย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่