ขอนแก่นเนื้อหอม พร้อมต้อนรับนักลงทุนจากยุโรป

ขอนแก่น – ผวจ.ขอนแก่น ต้อนรับเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม ฟินแลนด์ และไอร์แลนด์ พร้อมเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาที่ขอนแก่น

เช้าวันนี้ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ นายฟิลลิป ดริเดลก้า เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย  นางซาตู ซุยก์การี เคลฟเวน  เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และ นายเร้นดัน รอเจอรส์  เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

โดย ผวจ.ขอนแก่น ได้กล่าวว่า รัฐบาลได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็น 1 ใน 5 เมือง เพื่อสนับสนุนเป็น Smart City  จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมทั้งในเรื่องของการคมนาคม ทางทางรถยนต์ ทางเครื่องบิน และทางรถไฟ โดยเฉพาะรถไฟรางเบา และรถไฟความเร็วสูง ที่จะเชื่อมต่อกับโครงการวันเบลท์ วันโรด ของจีน และจะเชื่อมต่อไปยังยุโรปด้วย

นอกจากนี้ทางจังหวัดยินดีสนับสนุนให้ภาคเอกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาลงทุน โดยเฉพาะ ธุรกิจที่สนับสนุนการเป็นเมือง Smart City  โดยทางจังหวัดจะขอรับการสนับสนุนสิทธิพิเศษ หรือ BOI ให้ด้วย  ทั้งนี้การลงทุนที่ขอนแก่นในช่วงนี้ถือเป็นช่วงจังหวะที่ดี

เนื่องจากราคาที่ดินยังไม่สูงมากนัก  มีปัจจัยในการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลไทยชัดเจน และที่สำคัญ ชาวขอนแก่นเป็นผู้มีจิตใจดี  เป็นมิตรกับชาวต่างชาติ  ประกอบกับปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีสถานกงสุลตั้งอยู่ 5 แห่ง คือ สถานกงสุลจีน ลาว เวียนนาม และกงสุลกิตติมศักดิ์เปรู และฝรั่งเศส  ขอนแก่นจึงเป็นเมืองแห่งอนาคตที่พร้อมรองรับผู้คนจากทั่วโลก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น