รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมบริษัท ต้นแบบสถานประกอบกิจการดีเด่นและปลอดภัย

ปทุมธานี รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)ต้นแบบสถานประกอบกิจการดีเด่นและปลอดภัย


เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 เม.ย.2562 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safey Dojo) และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโรงงาน Lamp-7 ณ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานขอชื่นชมบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านแรงงาน นับเป็นตัวอย่างที่ดีของสถานประกอบกิจการอื่นๆ

ในด้านการจัดสวัสดิการให้แก่แรงงาน ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านความคุ้มครองแรงงาน ด้านการสร้างอาชีพให้กับคนไทย และด้านการสร้างแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน จนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสถานประกอบกิจการยอดเยี่ยม หรือ Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลพนักงานในท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขกับการทำงาน


พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า นอกจากบริษัทฯ จะดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังมีสวัสดิการพิเศษเสริมให้แก่พนักงาน อันเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน เพราะเมื่อแรงงานได้รับสวัสดิการที่ดีแล้ว จะทำให้มีกำลังใจที่ดี พร้อมทุ่มเทกำลังกาย ใจ ในการทำงานเพื่อองค์กร นอกจากนี้ เรื่องความปลอดภัยของแรงงานยังเป็นเรื่องสำคัญที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากหากสถานประกอบกิจการใดมีการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้อง ความปลอดภัยของแรงงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะถูกประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปกีดกันสินค้า ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ถือว่ากฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานเป็นอย่างมาก และจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นๆ ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่