แต่งงานควาย! ในวันแห่งความรัก อนุรักษ์และสืบสานการเลี้ยงควายไทย

แต่งงานควาย

สกลนคร-แต่งงานควาย ในวันแห่งความรัก จัดกิจกรรมย้อนยุค โต๊ะจีนควาย สู่ขวัญควาย ส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของควายซึ่งอยู่คู่กับเมืองไทยมาช้านาน

แต่งงานควาย วันแห่งความรัก วันที่ 14 ก.พ. 2561 ที่สนามหญ้าหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสกลนครแห่งที่ 2 จังหวัดสกลนคร  นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรเอกชน  พ่อค้า ประชาชน ร่วมมหกรรมควายประจำปี  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับควาย โดยมีนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการจัดงาน  จัดกิจกรรมอนุรักษ์ควายไทยแบบย้อนยุค  “ไอ้คล้าว ทองกวาว” เนรมิตบริเวณจัดงานเป็นชุมชน ชนบท บ้านพอเพียงย้อนยุคจาก 18 อำเภอ  มีคอกปศุสัตว์  จัดแสดงควายลักษณะดี  นิทรรศการให้ความรู้ และ แต่งงานควาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เปิดงานด้วยการเขย่าปกหลกไม้ที่ใช้คล้องคอควาย  จากนั้นมีการแห่ขันหมากแต่งงานควาย ชัยโยโห่ร้อง มีการสู่ขวัญควาย  ผ่านประตูเงินประตูทอง โดยเปลี่ยนเป็นต้นหญ้าและข้าวโพด ก่อนเข้าเรือนหอ  ทั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของควายไทย  ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างช้านาน  และจากจารึกโบราณยังพบว่านักรบไทยในอดีตก็เคยใช้ควายในการต่อสู้กับอริราชศัตรู

นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า จังหวัดสกลนครมีการส่งเสริมให้เกษตรกรและคนทั่วไป รับรู้ถึงความสำคัญในการคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์สายพันธุ์ควาย  เพื่อไม่ให้ควายสูญหายไปจากประเทศ ซึ่งในจังหวัดสกลนคร มีควายประมาณ 60,000 ตัว และทั่วประเทศ มีประมาณ 1 ล้านตัว

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริถึงความห่วงใยชาวนาไทยซึ่งประสบปัญหาความยากจนจากการประกอบอาชีพการทำนา เนื่องจากภาวะน้ำมันแพง ปุ๋ยเคมีราคาสูง ทรงรับสั่งให้รัฐบาลสนับสนุนให้เกษตรกร หันกลับมาใช้แรงงานควายเพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการทำนา

สำหรับกิจกรรมอนุรักษ์ควายไทยสกลนคร จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การเสวนา” อนาคตควายไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” พิธีแต่งงานควาย กินเลี้ยงโต๊ะจีนควาย กิจกรรมชิมชมชอป กิจกรรมรำวงย้อนยุค การประกวดแฟนซีคน และแฟนซีควายด้วยการแต่งกายแบบย้อนยุค   และพิธีสู่ขวัญควายในวันที่ 16 ก.พ. 2561

และการสืบสานประเพณีสู่ขวัญควาย เนื่องจากควายมีบุญคุณต่อชาวนาไทย   ยังมีรำวงย้อนยุคหาเงินสมทบทุน ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ของก้องห้วยไร่ ที่จะหาเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสกลนคร อีกด้วย

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงกระบือทั้ง 18 อำเภอ มีวิทยากรผู้ชำนาญการ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่