จัดหางานกระบี่ ร่วมกับ ร.15 พัน.1 เตรียมความพร้อมให้กับพลทหาร หลังปลดประจำการส่งเสริมอาชีพ

 

จัดหางานกระบี่ ร่วมกับ ร.15 พัน.1 เตรียมความพร้อมให้กับพลทหาร หลังปลดประจำการส่งเสริมอาชีพ ให้ตรงตามความความสามารถ  ในการประกอบอาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

วันที่ 24 เมษายน 62 เวลา 9:00 น. ที่กองร้อยอาวุธเบาที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ พันเอกชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อม แก่กำลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี 62 โดยมี พันเอกโกเมศ รัตนผ่องใส ผู้บังคับการ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 ให้การต้อนรับ  นางสาวนพพรรัตน์  จรจรัญ จัดหางานจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพลทหารที่ปลดประจำการ จำนวน 200 นาย

นางสาวนพพรรัตน์  จรจรัญ  จัดหางานจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า   สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เพื่อแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ตรงตามความความสามารถ  ความสนใจสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเลือกศึกษาต่อตรงประกอบอาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหลังจากปลดประจำการแล้ว  ภายในงานมีกิจกรรม การแนะนำระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการส่งเสริมการมีงานทำ ( https:// employmentguide.doe.go.th ) ประกอบด้วย   ระบบบันทึกการวางแผนอาชีพ ( Career planing)  และระบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ โดย เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

มีสาธิตการประกอบอาชีพอิสระแบะทดลองปฏิบัติ โดย วิทยากรจากผู้ประกอบอาชีพ จำนวน 5 อาชีพ  ได้แก่ การสกรีนผ้า การตัดแต่งทรงผมชาย การทำปลั๊กพ่วงไฟฟ้า การปะยางรถจักรยานยนตร์ การทำซาลาเปา  เพื่อให้พลทหารหลังปลดประจำการแล้วสามารถนำมาต่อยอดสร้างงาน สร้างรายได้ในชีสิตประจำวันได้ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน แก้ไขปัญหาการว่างงานอีกทางหนึ่งด้วย

พันเอกชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน  กล่าวว่า ทหารกองประจำการ ถือว่าเป็นกำลังพลที่มีคุณภาพได้รับการฝึกให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ ได้รับการปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติเบื้องต้น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้รับการฝึกอาชีพ พัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังแรงงานเพื่อนำไปประกอบอาชีพหลักประจำการและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องให้มีทุกคนมีงานทำมีรายได้สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสาขาอาชีพและแก้ปัญหาการว่างงานได้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกระบี่ กดอ่านที่นี่