หมอพื้นบ้าน “มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพร” สิ่งล้ำค่าในธรรมชาติบนเขาภูพาน!!

หมอพื้นบ้าน

หมอพื้นบ้าน – สกลนครเปิด“มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก”นำเสนอสมุนไพรโบราณกว่า 700 ชนิด รักษาได้สารพัดโรค สิ่งล้ำค่าตามธรรมชาติบนเขาภูพาน  ส่งเสริมคนไทยตระหนักถึงประโยชน์ของสมุนไพร และการแพทย์ทางเลือก ลดการพึ่งยาปฏิชีวนะ
 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา

วันที่ 12 ก.พ. 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลั่นฆ้องเปิดงาน “มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก” หมอพื้นบ้าน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561   เป็นการรวมแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก  หมอพื้นบ้าน และพืชสมุนไพร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัด มีนิทรรศการภูมิปัญญาสมุนไพร จากโรงพยาบาล รพ.สต. และหมอพื้นบ้าน จาก 3 จังหวัดอีสานตอนบนเข้าร่วม ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร  นครพนม และมุกดาหาร

หม้อยาสมุนไพร
หม้อยาสมุนไพร

นอกจากนี้ทั้ง 3 จังหวัด ยังมีที่ตั้งอยู่บริเวณแอ่งสกลนคร ระหว่างเทือกเขาภูพานทางทิศใต้และแม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกของพื้นที่ จากสภาพดังกล่าว ทำให้บริเวณที่ตั้งของ 3 จังหวัด  มีสภาพภูมิลักษณะและสภาพภูมิอากาศเหมาะสม จนเกิดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชท้องถิ่น ที่มีคุณประโยชน์ทางด้านอาหารสุขภาพ และยาสมุนไพร

ข้าวเย็นเหนือ
ข้าวเย็นเหนือ แก้มะเร็ง เส้นเอ็นพิการ ฯ

นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ของกลุ่มสนุกดังกล่าว ยังมีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว ภูไท ไทญ้อ ไทโย้ย ไทโส้ ไทกะเลิง ไทแสก รวมทั้งชาวจีนและเวียดนาม จนเกิด “การสะสม” ทางภูมิปัญญาพื้นบ้าน จากความหลากหลายใน “วิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์” นับว่า เป็นข้อได้เปรียบทางภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สะสมมาจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์พื้นบ้าน หรือรู้จักกันทั่วไปในนามว่า “หมอพื้นบ้าน”

เปิดงานสมุนไพร
ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลั่นฆ้องเปิดงาน

ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการใช้พืชสมุนไพร ตามตำรายาแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรมากกว่า 750 ชนิด พบว่าพืชสมุนไพรในบริเวณพื้นที่ของชุมชน เรียกว่า “บริเวณป่าเศรษฐกิจครอบครัว” ของกลุ่ม  3 จังหวัด  มีพืชสมุนไพรจำนวนมากถึง 650 ชนิด

ดร.สุริยะ  วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร  มีการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรอย่างจริงจัง และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ด้วยการบัญญัติไว้รัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน มีการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย “การพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564”

ผีหมอบ
ผีหมอบ ใบตำพอกฝี แก้อักเสบ ลำต้น แก้วัณโรคในลำไส้ ไตพิการ ฯ

จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัดสนุก (Herbal City of Sanook) ขึ้น ภายใต้ชื่องาน  “มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก”

อาจารย์ ดร.สพสันติ์ เพชรคำ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวว่า เราได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาโรคโดยศาสตร์โบราณ และพืชสมุนไพร  ซึ่งเป็นเพชรในธรรมชาติอันล้ำค่าที่เกิดขึ้นในผืนดินไทย สมุนไพรกว่า 700 ชนิด หากศึกษาอย่างจริงจังจะพบว่าสามารถรักษาได้สารพัดโรค  ทั้งยังบำรุงร่ายการ ไม่มีสารตกค้าง  และเป็นการลดการพึ่งพายาปฏิชีวนะ  ประเทศไทยเรามียารักษาโรคแฝงอยู่ในธรรมชาติป่าเขา โดยเฉพาะเทือกเขาภูพาน แอ่งสกลนคร  วันนี้เราได้เปิดพื้นที่ให้กับหมอพื้นบ้าน  แพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก

ดร.สพสันติ์ เพชรคำ
ดร.สพสันติ์ เพชรคำ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พร้อมเปิดอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร  ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร  การต่อเส้น หรือการฝั่งเข็มแบบศาสตร์จีน และอีกมากมาย ฯ อยากให้ประชาชนคนไทยตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ และเชิญชวนเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ได้ที่ “มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก” หมอพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น