กาฬสินธุ์ร่วม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 2,000 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรณรงค์วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560

เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายธรรมปรมัตถ์ ภูสีน้อยปริตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.กาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไทยพุทธา รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการเหล่ากาชาด และประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 2,000 คนร่วมกันจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และมูลนิธิไทยคมจัดขึ้น ในชื่อโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 เพื่อรณรงค์ และสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ รู้เท่าทันเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงได้ร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง

นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน โรคหลอดเลือดสมองถือเป็นปัญหาสำคัญของหลายๆประเทศ ซึ่งจากสถิติทั่วโลกมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง 5.5 ล้านรายต่อปี ส่วนประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉลี่ยร้อยละ 2 โดยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 100 คน เฉลี่ยเสียชีวิต 5 คน พิการ 70 คน ซึ่งนอกจากพิการทางร่างกายแล้ว ยังพบความจำเสื่อมในภายหลัง ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้นอีกด้วย

นายแพทย์ประวิตร กล่าวอีกว่า สำหรับโรคหลอดเลือดสมองนั้นสามารถป้องกันได้ หากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค โดยเฉพาะการปฏิบัติตัว ทั้งการป้องกันโดยการออกกำลังกาย และหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีปัจจัยเสี่ยง ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายของโรคนี้ จ.กาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และมูลนิธิไทยคม จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ”ขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์ และสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงได้ร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ด้านนายแพทย์บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมมีการเดินระยะทาง 4.2 กิโลเมตร วิ่งระยะทาง 10.25 กิโลเมตร และปั่นจักรยานระยะทาง 30 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีการปั่นจักรยาน พร้อมข้อความป้ายรณรงค์วันโรคหลอดเลือดสมองโลกไปตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นระยะทางกว่า 13 กิโลเมตร เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและรู้เท่าทันโรคหลอดเลือดสมอง ตามคำขวัญวันรณรงค์วันอัมพาตโลก ปี 2560 ที่ว่า “อัมพาต…รู้ (สัญญาณเตือน) เร็ว…รอด (ตาย) เร็ว” พร้อมประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 1669 ในกรณีพบผู้ป่วยมีอาการแขน ขา อ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที หรือโทรมายังหมายเลขดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือ เพราะทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต

ขณะที่นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องประชาชนและส่วนราชการทุกภาคส่วนที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์แรก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้หันมาออกกำลังกาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่ปัจจุบันคนไทยกำลังป่วยเป็นโรคนี้จำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงการักษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 270 นาที หากล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อที่จะทำการรักษาได้ทันท่วงที

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น