ถนนคนเดินตราด เริ่ม 27 เมษานี้ หลังสภาอบจ.ตราด เห็นชอบให้อบจ.ทำโครงการ

ถนนคนเดิน ตราด

ถนนคนเดิน ตราด เริ่ม 27 เมษานี้ หลังสภาอบจ.ตราด มีมติเห็นชอบให้ อบจ.ตราด ทำโครงการถนนคนเดิน:วิถีคนตราด

การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นำโดยนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกอบจ.ตราด สมาชิกสภาอบจ.ตราด จำนวน 20 คนร่วมประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ห้องประชุมอบจ.ตราด

ถนนคนเดิน ตราด

นายวิเชียร ได้เสนอญัตติขอความเห็นเรื่องให้อบต.เหาะหมากใช้อาคารส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ตราดของอบจ.ตราด,ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาอบจ.ตราด เป็นคณะกรรมการพัฒนาอบจ.ตราด,คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจ.ตราด และญัตติขอความยินยอมจากสภาอบจ.ตราดเพื่อเข้าไปดำเนินโครงการถนนคนเดิน:วิถีคนตราด รวมทั้งญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ซึ่งที่ประชุมสภาอบจ.ตราด มีมติเห็นด้วย

โดยโครงการที่น่าสนใจคือ โครงการถนนคนเดิน : วิถีคนตราด ที่ทางจ.ตราด เทศบาลเมืองตราด และอบจ.ตราด ได้ทำโครงการร่วมกันเพื่อผลักดันให้ จ.ตราด มีถนนคนเดิน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้ชาวตราดในพื้นที่มีรายได้ในการจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะใช้ถนนหลักเมืองช่วงสี่แยกวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ถึงสี่แยกโรงแรมตราดอินน์ โดยจะเริ่มครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น.

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
สวนนายเรือง ท่ากุ่ม เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เปิดบุฟเฟ่ผลไม้เริ่มต้น 250 บาทต่อหัว
ชาวตราดโดนรางวัลที่ 1 อีก คราวนี้หนุ่มหนองบอนโชคดี 12 ล้านบาท

อีกหนึ่งช่องทางติดตามข่าวตราด Line@ 
เพิ่มเพื่อน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตราด กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น