พิธีสวนสนาม อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดยะลา

ยะลา จัดกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน”

ที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา   นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา  เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561  พร้อมตรวจพลสวนสนาม ให้โอวาทกำลังพล       พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา  ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ยะลา      โดยมี สมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กองกำลังภาคประชาชน  จำนวน 1,000 นาย

โดยกิจกรรม มีการสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน  การอ่านสารของ ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบปีที่ 64  การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้กับผู้บังคับบัญชา และสมาชิก อส.ที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ บังเกิดผลดีต่ออประเทศชาติ อันควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ จำนวน  30 ราย การมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรสมาชิก อส.ที่กำลังศึกษาเล่าเรียน   เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก อส.จำนวน 30  ทุน    เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก อส. จำนวน 28 ทุน มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดกองร้อยสวนสนามดีเด่น มอบถ้วยรางวัล แก่กองร้อย อส.ในการแข่งขันฟุตบอล และการแข่งขันวอลเล่ย์บอล  นอกจากนี้ยังมีการแสดงของกองร้อย อส.อ.เมืองยะลา อีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น