งานวิจัยจัดการรถเที่ยวเปล่า ลดต้นทุนการขนส่ง คว้ารางวัลจาก วช.

ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต

นักวิจัย สกว. คว้ารางวัล bronz award จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากผลงานจัดการรถเที่ยวเปล่า ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการ

ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ ม.วลัยลักษณ์ และคณะนักวิจัย ได้รับรางวัล bronz award จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานresearch expo 2019

ผศ.ดร.จรรยา เนื่องจากสร้างผลงาน “A Smart Backhaul Trucking System การบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่า” ซึ่งช่วยจัดระบบการบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่าจนสำเร็จในพื้นที่ปลอดอากร (free zone) ของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOT) ที่สามารถลดต้นทุนค่าขนส่งรถเที่ยวเปล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์รายใหญ่ของสมาพันธ์โลจิสติกส์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้ ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า ชุดโลจิสติกส์ สกว.สนับสนุนทุนต่อยอดและขยายผลจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบินดอนเมือง ท่าเรือกรุงเทพ ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่