ผู้ว่าฯลั่นห้ามเผาเด็ดขาด1มี.ค.-20เม.ย.61

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์สั่งการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน กำหนดวันห้ามเผาเด็ดขาด 51 วัน เริ่ม 1 มีนาคมถึง20เมษายน 2561 กำชับทุกอำเภอเข้มงวดหมู่บ้านตำบลที่เกิดไฟ หวังลดปัญหาหมอกควัน 

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะทำงานและเปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้จัดทำประกาศจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชำชนได้ทราบโดยทั่วกันถึงระเบียบข้อบังคับกฎหมายและมาตรการการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

พร้อมกันนี้ ได้จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควัน การจัดตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการฯ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ให้ทุกอำเภอในท้องที่ดำเนินการสำรวจและกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จัดทำทะเบียนผู้มีอาชีพเข้าป่าหาของป่า รวมทั้งการลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าหรือการชิงเผาตามหลักวิชาการ และการจัดทำแนวกันไฟซึ่งปีนี้กำหนดให้แนวกันไฟควรที่จะมีความกว้างอย่างน้อย 8 เมตร เป็นต้น

        นอกจากนี้ ยังได้กำหนดช่วงการห้ามเผาเด็ดขาดของปีนี้ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 รวมระยะเวลา 51 วัน และกำชับให้ทุกอำเภอ จัดทำแผนเข้าไปจัดการปัญหาไฟป่า และหมอกควันอย่างชัดเจน

ปีนี้การจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันได้รับการมอบหมายให้เป็นงานของกระทรวงมหาดไทยภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ซึ่งมีบทบาทในการใช้กฎหมาย ต้องมาร่วมการทำการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น