สุดคุ้ม!! บุฟเฟ่ต์ข้าวเหนียวมะม่วง อิ่มละ 49 บาท

ปราจีนบุรี – เปิดเทศกาลกินมะม่วง OTOP นวัตวิถี ของดีศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี สุดคุ้ม!! กินบุฟเฟ่ต์ข้าวเหนียวมะม่วง อิ่มละ 49 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านมาบเหียง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดเทศกาลกินมะม่วง OTOP นวัตวิถี ของดีศรีมหาโพธิ ครั้งที่ 1เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยใช้ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งในงานมีการแข่งขันกินข้าวเหนียวมะม่วง บุฟเฟต์ข้าวเหนียวมะม่วง 49 บาท และฟาร์มทัวร์ สนุกกับกิจกรรมท่องเที่ยว ชม ชิม ช็อป แชะ เชิงเกษตร”เกษตรทฤษฎีใหม่ ชมมะม่วงพันไร่ สักการะพระใหญ่ หนึ่งไร่หนึ่งแสน” นั่งรถลากชมสวนมะม่วงพันไร่ เที่ยวซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของฝาก ของที่ระลึก ชมการแสดงพื้นถิ่น การแข่งขันกินมะม่วง และการประกวดมะม่วงใหญ่ประจำปี

ทั้งนี้ สำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถูกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” จากการที่รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกันภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ในภูมิภาคทั่วประเทศ และมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมดำเนินงาน OTOP โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

——————–
ข่าว-ภาพโดย/ทองสุข สิงห์พิมพ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี กดอ่านที่นี่