จังหวัดมุกดาหาร พิธีทำน้ำอภิเษก

มุกดาหาร – ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ พิธีทำน้ำอภิเษก น้ำสรงมุรธาภิเษกประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 62 เวลา 16.00 น. ที่วัดศรีมงคลใต้ ( พระอารามหลวง ) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีพร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายสุวิทย์ จันทร์หวร นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ ประธานแม่บ้านมหาดไทย และประชาชนทั่วไป พิธีทำน้ำอภิเษก น้ำสรงมุรธาภิเษกประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล
เวลา 17.00 น. พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการทำน้ำอภิเษก ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก ประธานในพิธีถวายเทียนชนวนแด่ประธานพระสงฆ์ ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก

เวลา 17.10 น. พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ( ก่อนที่พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์ ถึงบทไตรสรณคมน์ (พุทธัง) ประธานในพิธี จุดเทียนมงคล เทียนหน้าพระ และเทียนนวหรคุณ) จากนั้นเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสวดภาณวาร ประธานในพิธีจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร เจ้าหน้าที่อาราธนาพระสงฆ์สวดภาณวาร นั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณวารต่อไป จนถึงเวลา 22.00 น. เป็นอันเสร็จพิธี..

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมุกดาหาร กดอ่านที่นี่