จังหวัดระนอง จัดพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ

จังหวัดระนอง จัดพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ

ระนอง-จังหวัดระนอง จัดพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจสำหรับพิธีบรมราชาภิเษก
วันนี้(8เม.ย.62) โดย เมื่อเวลา 15 นาฬิกา วันนี้ ที่ วัดสุวรรณคีรีวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน จิตอาสาเฉพาะกิจสำหรับพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดที่มาลงทะเบียนในวันนี้ ในช่วงเวลา 9 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกา สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณแก่จิตอาสาเป็นล้นพ้น ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และมีส่วนร่วมกับส่วนราชการ และภาคประชาชน

โดยผู้ที่เข้ารับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน แยกเป็น 7 กลุ่มงานประกอบด้วย 1.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 2.กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข3. กลุ่มงานขนส่ง 4.กลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุง 5. กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการ6. กลุ่มงานโยธาและ7. กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ rพร้อมกันนี้ทางจังหวัดระนองได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานขึ้นที่บริเวณวัดสุวรรณคีรีวิหาร สถานที่ประกอบพิธีน้ำอภิเษกของจังหวัดระนอง เพื่ออำนวยการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ที่เข้าร่วมในพิธีในวันที่ 8และ 9 เม.ย. 2562 รวมทั้งบริการเครื่องดื่มและอาหารแก่ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมพิธี สร้างความปลาบปลื้มใจแก่พสกนิการชาวจังหวัดระนองเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ด้วยทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำหนดให้มีการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจเพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการจัดพระราชพิธีฯ ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชน กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จึงได้ดำเนินการรับสมัคร (จิตอาสาที่มีอยู่เดิม) และจัดกลุ่มงานจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วมปฏิบัติในพิธีการต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัด โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่มงาน ป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น