ประชาชนชาวระนองจำนวนมากแห่สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ

ประชาชนชาวระนองจำนวนมากแห่สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ

ระนอง-นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า เนื่องด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำหนดให้มีการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสา สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมกับพระราชพิธี ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชน ดังนั้น
กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครอง จึงได้รับสมัครจิตอาสาที่มีอยู่เดิม และจัดกลุ่มงานจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วมปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมพระราชพิธีราชาภิเษก

ซึ่งในส่วนของจังหวัดระนองได้ดำเนินการรับสมัคร ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร สถานที่ประกอบพิธีน้ำอภิเษกของจังหวัด โดยทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง ให้ประชาสัมพันธ์ และ อำนวยความสะดวกให้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจิตอาสาฯ ได้มาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใน 7 กลุ่มงาน ประกอบด้วย
1. กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร 2. กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข3. กลุ่มงานการขนส่ง4. กลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุง5. กลุ่มงานนิทรรศการและงานพิธีการ6. กลุ่มงานโยธา7 กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
โดยกำหนด รับสมัครในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง) ดังนี้

โดยวันที่ 8 เมษายน 2562 เปิดลงทะเบียนรายใหม่เวลา 09.00-15.30 น. ณ อาคารศาลาร่วมใจ เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะได้รับหลักฐานการลงทะเบียน เพื่อไปรับหมวก+ผ้าพันคอพระราชทาน ในเวลา 14.00-15.30 น. ณ อาคารพุทธชยันตี

ส่วนในวันที่ 9 เมษายน 2562 – หากผู้ลงทะเบียน ยังไม่ครบ 1,000 คน จะดำเนินการรับลงทะเบียนพร้อมรับหมวก+ผ้าพันคอพระราชทาน เพิ่มเติมในเวลา 13.00 น.
สำหรับบรรยากาศการรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ เข้าร่วมปฏิบัติงานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน จ.ระนองพบมีประชาชนเดินทางมาสมัครเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช่นที่ผ่านมา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น