เปิดศูนย์ประสานงานมูลนิธิร่วมกตัญญูชัยนาทเตรียมพร้อมปฏิบัติงานเทศกาลสงกรานต์ 2562

นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาท ณ อาคารเลขที่ 522 หมู่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี (สี่แยกสรรคบุรี)  และปล่อยแถวขบวนรถกู้ชีพ กู้ภัย รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร  สำนักงาน คปภ.จังหวัดชัยนาท

 

นายเอกพันธ์ บันลือฤทธิ์ หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู (ดารา 2)  กล่าวว่า ด้วยศูนย์ประสานงานมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาท  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท แห่งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ให้ก่อสร้าง จากเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย อีกทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือมรณภัยไร้ญาติ ตลอดจนสาธารณกุศล โดยไม่หวังค่าตอบแทนใดๆ

จึงได้เริ่มจัดตั้งศูนย์มูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาท มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 แต่ยังใช้ศูนย์ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรีอยู่จนกระทั่งปี พ.ศ.2549 ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเจด็จ มุสิกวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทในขณะนั้น ให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาทขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาท แห่งนี้ใช้งบประมาณการก่อสร้างจากเงินที่ได้จากสาธารณกุศลต่างๆ ได้แก่ เงินที่ได้รับจากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และจากการรวบรวมเงินส่วนตัวของพี่น้องอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูชัยนาท

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่