หนองคาย รัฐมนตรีเกษตร กดปุ่มสูบน้ำโขงเข้าลำห้วยโมงช่วยภัยแล้ง

หนองคาย –     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กดปุ่มเดินเครื่องสูบน้ำโขงเข้าสำรองในห้วยโมง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง เน้นให้ทุกฝ่ายประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานและการช่วยเหลือเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้(5 เมษายน 2562) ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กดปุ่มเดินเครื่องสูบน้ำโขงเข้าในลำห้วยโมง เพื่อสำรองไว้ให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่บริการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมงตลอดฤดูแล้งของปีนี้

สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมชลประทาน ที่มีประตูปิด-เปิดน้ำที่ปากห้วยโมงที่เชื่อมกับแม่น้ำโขง และมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบ 2 ทิศทางขนาดใหญ่ จำนวน 4 เครื่อง ไว้สูบน้ำเข้าลำห้วยในฤดูแล้งและสูบน้ำออกในฤดูฝน และมีระบบส่งน้ำที่ส่วนใหญ่ใช้ระบบสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีสถานีสูบน้ำย่อย ดูแลแหล่งน้ำและทางน้ำชลประทานในพื้นที่ อ.ท่าบ่อ และ อ.ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ขณะนี้ได้มีการปิดประตูระบายน้ำทั้ง 4 บาน มีปริมาณน้ำในระบบประมาณ 8.098 ล้าน ลบ.ม. และระดับน้ำในลำห้วย 8.50 เมตร และระดับน้ำโขง 3.94  เมตร ซึ่งระดับน้ำโขงต่ำกว่าน้ำที่กั้นไว้ในลำห้วยโมง ถึง 4.56 เมตร

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ควรมีการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ ซึ่งจะทำให้ผลการปฏิบัติงานและการช่วยเหลือเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น.

……………………….

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองคาย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น