ลาก่อนสายสื่อสาร! กทม. เตรียมเอาลงดิน ภายใน 2 ปี

กทม. และ กสทช. พร้อมนำสายสื่อสารลงดินภายใน 2 ปี แยกแผนออกจากการนำสายไฟลงดิน เพราะลักษณะการก่อสร้างแตกต่างกัน โดยเน้นอัตราค่าบริการที่ต่ำ เพื่อจูงใจผู้ให้บริการโทรคมนาคม

(4 เม.ย.62) เวลา 10.00 น. ที่ สำนักงาน กสทช. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการประชุมการดำเนินโครงการบริหารจัดการการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่าง กสทช. และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายภายใน 2 ปี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม.มีแผนบริหารจัดการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2556-2575 เพื่อให้ กรุงเทพฯ มีทัศนียภาพสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยโครงการดังกล่าว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 ปีหลังจากอนุมัติโครงการ และคาดว่าโครงการจะสามารถเริ่มได้หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการขุดทางเท้าเพื่อไม่ให้กระทบกับผิวจราจร

ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพธนาคมฯ จะดำเนินการก่อสร้างเพื่อวางท่อร้อยสาย โดยนำเทคโนโลยีท่อร้อยสาย (Micro duct) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน และเป็นมาตรฐานเดียวกับมหานครอื่นๆ ทั่วโลกมาใช้ในการดำเนินการบนถนนสายหลักและสายรองทั่วกรุงเทพฯ รวมระยะทางประมาณ 2,520 กิโลเมตร แบ่งการดำเนินการเป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพตอนเหนือ , กรุงเทพตะวันออก , กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้

สำหรับการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินนั้น กทม.ได้มีการแยกแผนดำเนินการออกจากแผนการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เนื่องจากปัญหาสายสื่อสาร จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและจำเป็นที่ต้องดำเนินการในทันที อีกทั้งลักษณะการก่อสร้างเพื่อวางท่อร้อยสายสื่อสาร และสายไฟฟ้า มีความแตกต่างกัน โดยการนำสายสื่อสารลงใต้ดินจะดำเนินการขุดวางท่อร้อยสายบนทางเท้าที่ความลึกประมาณ 80 เซนติเมตร ความกว้างไม่เกิน 40 เซนติเมตร ในขณะที่ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง จะเป็นการขุดวางใต้ผิวจราจรที่ระดับความลึกประมาณ 4 เมตร ซึ่งมีความยุ่งยากกว่า

โดย กทม. ได้หารือร่วมกับ กสทช. และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต่างๆ เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รวมถึงการไฟฟ้านครหลวง เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดย กทม. ได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินโครงการ เพื่อความคล่องต้วในการดำเนินการ และจะทำ MOU ร่วมกันในการให้ กสทช. เป็นผู้ให้คำแนะนำในการวางท่อร้อยสายในถนนและชุมชนต่างๆ

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ระบุว่า โดยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 การประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (DE) ครั้งที่ 2/2560 มีมติให้กรุงเทพมหานครจัดทำแผนการดำเนินงาน มาตรการและกลไกในการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สาเหตุที่กระทรวงดิจิทัลฯ มอบหมายให้ กทม เพื่อลดขั้นตอนให้การขออนุญาต เพราะ กทม. เป็นเจ้าของพื้นที่ และ กทม. ให้ความเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 2 ปี จากแผนเดิม 7-8 ปี

กสทช. ได้เสนอให้ กทม. ทำหนังสือขออนุญาตเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดของระบบสื่อสาร เพื่อเป็นการลดต้นทุนของ กทม. และเป็นการชักจูงให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการนำสายสื่อสารลงดิน เพื่อประโยชน์สาธารณะ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่