นักเรียน นักศึกษา กว่า100คน เข้าบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี2562

นักเรียน นักศึกษา กว่า100คน เข้าบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี2562

วันนี้ (4 เมษายน 2562) ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน ในพิธีเปิด โครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีพระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต เจ้าอาวาส วัดมงคลนิมิตฯ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ท่านผู้มีเกียรติ คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม

ทั้งนี้โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ร่วมกับ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้นักเรียนรู้หลักในการศึกษาพระพุทธศาสนา และหลักเจริญสมาธิภาวนา
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กที่ได้รับการบรรพชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้สามารถนำหลักธรรม คำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าบรรพชาสามเณรวันนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 105 คนตั้งเเต่วันที่4-21เม.ย.2562 ประกอบด้วยโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร โรงเรียนบ้านท่าเรือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนบ้านทุ่งคา โรงเรียนวัดเทพนิมิตร โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต การบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน คณะผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เป็นเจ้าภาพ มอบผ้าไตร ภัตตาหาร และน้ำปานะ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น