น้องอาย คว้าธิดาแร่นองประจำปี 2562

น้องอาย คว้าธิดาแร่นองประจำปี 2562

ระนอง-นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ผลการประกวดธิดาน้ำแร่ระนองประจำปี2562 รอบตัดสินรอบสุดท้ายเมื่อคืนวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเฟ้นหาตัวนางงามตำแหน่งธิดาแร่นอง ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี งานอาบน้ำแร่แลระนอง เพื่อเป็นตัวแทนทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง และการท่องเที่ยวของ จ.ระนอง โดยผลตัดสินการประกวด ธิดาน้ำแร่ระนอง ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ณ เวทีกลาง ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองมีดังนี้

ชนะเลิศรางวัลธิดาน้ำแร่ระนอง ประจำปี 2562 หมายเลข 28 นางสาวปุลชรัศมิ์ รุ่งโรจทรัพย์ หรือน้องอาย อายุ 21 ปี ธารินระนอง ฮอทสปริง ส่งเข้าประกวด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 22 นางสาวธัญทิพย์ แซ่ลี้ หรือน้องฟ้า อายุ 16 ปี อู่นิตย์ยนต์บางกลาง ส่งเข้าประกวดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 20 นางสาวเมธาวี เสนารัตน์ หรือน้องพลอย อายุ 16 ปี ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ ส่งเข้าประกวด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คนที่ 1 หมายเลข 23 นางสาวมนต์หทัย ดวงภักดี หรือน้องอาย อายุ 17 ปีโครงการชลประทานระนองส่งเข้าประกวด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คนที่ 2 หมายเลข 9 นางสาวอรนุช พุ่มงาม หรือน้องนุช อายุ 20 ปีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ส่งเข้าประกวด รางวัลขวัญใจชาวระนองคืนที่ 1 หมายเลข 10 นางสาวสุจิรา นันตากาศ หรือน้องนุ่น อายุ 17 ปี โครงการบ้านณยฎาส่งเข้าประกวด

รางวัลขวัญใจชาวระนองคืนที่ 2 หมายเลข 18 นางสาวชลธิชา จันทร์โสม หรือน้องอ๋อมแอ๋ม อายุ 16 ปี ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระนองส่งเข้าประกวด รางวัลขวัญใจนางงาม หมายเลข 28 นางสาวปุลชรัศมิ์ รุ่งโรจทรัพย์ หรือน้องอาย อายุ 21 ปี ธาริน ระนอง ฮอทสปริง ส่งเข้าประกวด รางวัลมิสมัลติมีเดีย หมายเลข 3 นางสาวศุภิสรา จอตคงสงฆ์ หรือน้องฟีฟ่า อายุ 16 ปี ภูธารารีสอร์ทระนอง ส่งเข้าประกวด รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนหมายเลข 20 นางสาวเมธาวี เสนารัตน์ หรือน้องพลอย อายุ 16 ปี ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ส่งเข้าประกวด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่