ตรัง ผู้ว่าฯ มอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน

ตรัง ผู้ว่าฯ, Super Biker, อุ่นไอรัก,ออกกำลังกาย,ปั่นจักรยาน,

ตรัง ผู้ว่าฯ มอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทานและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker ณ ห้องจักรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง

ตรัง ผู้ว่าฯ มอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน :วันนี้ 1 เม.ย.62 เวลา 14.00 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker ณ ห้องจักรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง

ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน

เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคีในครอบครัวและสังคม โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์ ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จากทั่วประเทศที่สมควรได้รับรางวัล Super Biker ซึ่งหน่วยราชการในพระองค์ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล Super Biker

โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทได้แก่ ประเภทบุคคลตัวอย่างผู้เป็นแรงบันดาลใจ “Bike อุ่นไอรัก” ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก ประเภทแข็งแกร่ง กายใจ แบบอย่างที่ดี (อายุมากที่สุด) ประเภทหนูน้อยจักรยาน สร้างอนาคตไทย (อายุน้อยที่สุด) และประเภทนักปั่นสุขใจ จักรยานสดใส สวยงาม

สำหรับจังหวัดตรังในพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker พระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น Super Biker มีจำนวน 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก ได้แก่ ครอบครัว “พานิชชัยกุล” สมาชิก จำนวน 4 คน

ประเภทแข็งแกร่ง กายใจ แบบอย่างที่ดี (อายุมากที่สุด) ได้แก่ นายบุญปลง โชคพิชิต อายุ 87 ปี และประเภทหนูน้อยจักรยาน สร้างอนาคตไทย (อายุน้อยที่สุด) ได้แก่ เด็กหญิงมนฑกานต์ ไชยนุรักษ์ อายุ 6 ปี ทั้งนี้ทั้ง 4 คน ต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bikerในครั้งนี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น