ชื่นชม นร.ระนอง O-NET เต็ม 100 มากสุดในรอบหลายปี

ชื่นชม นร.ระนอง O-NET เต็ม 100 มากสุดในรอบหลายปี

ระนอง-ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง เปิดเผยว่าผลการทดสอบระดับชาติO-NET (Ordinary National Education Test) ปีการศึกษา 2561ถือเป็นปีการศึกษาที่นักเรียนในจังหวัดระนอง ประสบความสำเร็จสามารถทำคะแนนสอบได้เต็ม 100 คะแนน ในหลายรายวิชา และมีนักเรียนที่สามารถทำคะแนนเต็มได้เป็นจำนวนมากและมากที่สุดในรอบหลายปีที่มีการทดสอบมา และพบคะแนนที่สูงเกิดขึ้นหลายโรงเรียนทั่วทั้งจังหวัดระนอง โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลระนอง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบได้100 คะแนนเต็มถึง 18 คน สร้างความดีใจ และชื่นชมแก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเป็นอย่างมาก ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเรียน การศึกษาของเด็กในพื้นที่ จ.ระนอง จังหวัดเล็กๆชายแดนที่ห่างไกลความเจริญแต่มีความพยายามเรียนจนสามารถทำคะแนนสอบ O-NET ได้เต็ม 100

นายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เปิดเผยว่า จากผลการทดสอบระดับชาติO-NET (Ordinary National Education Test) ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยมีนักเรียนทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 5 คน และวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน

นายชวนะ คำกล้า ได้กล่าวชื่นชมนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน ตั้งใจทำข้อสอบและขอขอบคุณครูทุกท่านที่ช่วยกันพัฒนาความสามารถของนักเรียน ทั้งนี้ผู้อำนวยการมีนโยบายส่งเสริมคนดี คนเก่ง ที่มีความสามารถ โดยจะมีรางวัลพิเศษให้กับนักเรียนที่ทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนน รวมทั้งนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงคนอื่นๆ จะได้รับรางวัลลดหลั่นลงไปอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น