จัดหางานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ สร้างอาชีพ ส่งเสริมรายได้ ให้กับกลุ่มชาวบ้าน  วันละ 200- 400บาท

สำนักจัดหางานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการคัดแยกขยะ เชิงธุรกิจ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้  ส่งเสริมการทำงานให้กับกลุ่มชาวบ้าน ที่ต้องการมีทำงาน ยามว่าง จากการกรีดยางพารา และการทำสวนปาล์มน้ำมัน  ให้สามารถเลี้ยงครอบครัวและตนเองได้  สามารถทำงานได้ทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่เด็ก เยาวชน  ผู้ใหญ่  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

ซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ได้ประสานงาน  บริษัท กระบี่ พลาสติก 2018  จำกัด  ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลาสติก แปรรูปเป็นเกล็ดพลาสติกเพื่อการส่งออก  โดยทางบริษัทได้จัดส่งขวดพลาสติกให้กับกลุ่มชาวบ้าน ถึงที่ทำการกลุ่ม  เพื่อทำการแกะพลาสติก โดยทางบริษัทได้ว่าจ้างให้กลุ่มชาวบ้านแกะพลาสติก ในราคากิโลกรัมละ  2   บาท โดยทางบริษัทจะขวดพลาสติกที่ชาวบ้านแกะเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาผลิตเป็นเกล็ดพลาสติกเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อผลิตภัณฑ์ เป็นเสื้อผ้า รองเท้าและอื่นฯ

ปัจจุบันมีกลุ่มชาวบ้าน  ที่เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ ต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ จำนวน  5 กลุ่มด้วยกัน ในพื้นที่ อ.เมืองกระบี่ และ อ.อ่าวลึก กลุ่มที่ 1บ้านเขาคราม  ต .เขาคราม มีสมาชิก 10 คน  2.กลุ่มบ้านไหนหนัง ต.เขาคราม  มีสมาชิก 6 คน 3.กลุ่มบ้านเขากลม ต.หนองทะเล  มีสมาชิก 5 คน 4.กลุ่มบ้านหน้าวัว ต.เขาคราม มีสมาชิก 6 คน และ5.กลุ่มบ้านนาเหมือน ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่  โดยโครงการคัดแยกขยะพลาสติก ได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 61 เป็นต้นมา ทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการรับจ้าง แกะพลาสติก วันละ 200 – 400 บาท ทำให้กลุ่มต่างๆสามารถคัดแยกขวดพลาสติกที่แกะพลาสติกเรียนร้อยส่งให้กับโรงงานวันละ 1 -3 ตันต่อวัน

นางสาวนพพรรัตน์  จรจรัญ  จัดหางานจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยว การจัดการกับขยะตามแหล่งท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่งจำเป็น  โดยเฉพาะนโยบายที่จะลดปริมาณขยะ ของจังหวัดกระบี่  เพื่อให้เป็นเมืองปลอดขยะ เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ

ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ มีภารกิจส่งเสริมการมีงานทำ  ให้กับประชาชน  ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้มีงานทำ มีรายได้ มีอาชีพเสริม โดยได้จักทำโครงการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีงานทำ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก บริษัท กระบี่ พลาสติก 2018  จำกัด  ในการจัดส่งพลาสติกให้กับกลุ่มต่างๆทำให้ชาวบ้านมีรายได้ 300 -400 บาทต่อคน  ที่สำคัญอยากให้ทุกคนใส่ใจกับขยะรีไซเคิลให้มากขึ้น

นางสุวณี นามวงศ์ อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 107 ม.5 ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ กล่าวว่า ปกติตนเองก็ไม่ได้ทำอะไร เพราะหยุดกรีดยางพารามาหลายเดือนแล้ว เนื่องจากยางพาราผลัดใบ ทำให้ว่างงาน เมื่อมีอาชีพเสริม เข้ามาเพิ่มรายได้เลี้ยงครอบครัว มีงานทำ ดีกว่าไปหยิบยืมเงินจากชาวบ้าน  โครงการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ เป็นโครงการที่ดีทำให้ชาวบ้านมีรายได้ มีอาชีพ  ทำมากก็ได้มาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกระบี่ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น