อธิบดีกรมศุลกากรลงพื้นที่มุกดาหาร

มุกดาหาร- อธิบดีกรมศุลกากรลงพื้นที่มุกดาหาร เปิดลานจอดรถบรรทุกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อความปลอดภัย และทำลายของกลางคดีสิ้นสุดจำนวน 24 คดี มูลค่ากว่า 17 ล้านกว่าบาท

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่บริเวณลาจอดรถบรรทุกสินค้าด่านศุลกากรมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเปิดลานจอดรถบรรทุกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อความปลอดภัย และทำลายของกลางคดีสิ้นสุดจำนวน 24 คดี มูลค่ากว่า 17,535,444.97 บาท โดยมีนายสมยศ กันแตง นายด่านศุลกากรมุกดาหาร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก และผู้ประกอบการขนส่ง ร่วมในครั้งนี้จำนวนกว่า 100 คน

นายสมยศ กันแตง นายด่านศุลกากรมุกดาหาร กล่าวว่า ด่านศุลกากรมุกดาหารในฐานะเป็นประตูการค้าและระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าชายแดน และระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถส่งสินค้าเข้า-ออก รวมทั้งการผ่านแดนระหว่างสะหวันนะเขต สปป.ลาว กับจังหวัดมุกดาหาร ได้อย่างรวดเร็ว โดยการเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่(ลานจอดรถ)เพื่อรองรับจำนวนรถบรรทุกผ่านพรมแดนที่นับวันจะมีปริมาณทางการค้าเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้เพื่อลดความแออัดของจำนวนรุบรรทุกสินค้าที่ต้องจอดรถรอในการปฎิบัติพิธีการ รวมทั้งแยกพื้นที่ลานจอดรถสำหรับปฎิบัติการตรวจปล่อยสินค้าประเภททั่วไป และสินค้าอันตรายออกจากกัน เพื่อความปลอกภัยและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

สำหรับงบประมาณโครงการก่อสร้างได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนบน 2 งบประมาณปี 2560 วงเงิน 39,355,000 บาท โดยเริ่มสัญญา 29 พฤษภาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง450 วัน 15 งวดงาน ( นับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึง 6 มกราคม 2562 )มูลค่าการก่อสร้าง 30,750,000 บาท

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า รถบรรทุกสินค้าที่จอดในตอนเช้า ก่อนที่ด่านจะเปิด รถบรรทุกก็จะเข้ามาจอดที่บริเวณข้างถนน รถบางประเภทบรรทุกสินค้าวัตถุอันตราย เรานึกถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานที่ด่านศุลกากร จึงได้ของบประมาณจากจังหวัดและได้งบประมาณมาก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกแห่งนี้ บริเวณลานแห่งนี้รถบรรทุกสามารถมาจอดรถ เพื่อข้ามฝั่งไปยังแขวงสะหวันนะเขต ก่อนด่านจะเปิดทำการ ส่วนมาตรการป้องกันทางศุลกากรมีมาตรการป้องกันอยู่แล้ว ในเรื่องของวัตถุอันตรายมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขนส่งจะมีการตรวจมาตรฐานของรถบรรทุกอยู่แล้ว ในเมื่อไปจอดมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ อธิบดีกรมศุลกากรกล่าว

จากนั้นอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปยังหลุมฝังกลบของด่านศุลกากรมุกดาหาร เนื่องจากด่านศุลกากรมุกดาหาร ได้จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร หลีกเลี่ยงอากรศุลกากร และสินค้าที่ไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง และตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองและการบังคับใช้กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า ตามนโยบายกรมศุลกากร สั่งเข้มงวดกวดขัน ดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการป้องกันและปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา เลียนแบบเครื่องหมายทางการค้า และของต้องห้ามต้องกำกัดในการนำเข้า

ทั้งนี้ด่านศุลกากรมุกดาหารได้นำของกลางในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว และของกลางได้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายมาทำลายโดยวิธีการบด ทุบทำลาย ทำให้เสื่อมสภาพ และนำไปฝังกลบ โดยมีของกลางทั้งหมด จำนวน 24 คดี อาทิ เนื้อสด รองเท้า กระเป๋าถือ เสื้อผ้ากีฬา หมวก เข็มขัด น้ำหอม เครื่องสำอาง เคสโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือ ลำโพงบลูทูธ กาวติดท่อพีวีซี แบตเตอรี่ ตู้คีบตุ้กตา บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ตุ้กตา และวัตถุลามก ปริมาณของกลาง 205,552 ชิ้น มูลค่ารวมค่าภาษีอากรทั้งสิ้น 17,535,444.97 บาท

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมุกดาหาร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น