บุรีรัมย์ ปชช. ผู้ยากไร้แนวชายแดนยังขาดแคลนเครื่องกันหนาวกว่า 2 หมื่นคน

บุรีรัมย์ ปชช. ผู้ยากไร้แนวชายแดนยังขาดแคลนเครื่องกันหนาวกว่า 2 หมื่นคน

บุรีรัมย์ สภาพอากาศหนาวเย็นลงอีกระลอกช่วงเช้าวัดได้ 19 องศาเซลเซียส  หลายพื้นที่มีอากาศหนาว   โดยเฉพาะอำเภอที่ติดแนวชายแดน  ปชช. ต้องออกมาก่อไฟผิงคลายหนาว  ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาวอยู่กว่า 2 หมื่นคน

( 25 พ.ย.60 )  จังหวัดบุรีรัมย์ สภาพอากาศหนาวเย็นลงอีกระลอก  โดยในช่วงเช้าวัดได้ 19  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิลดลงจากช่วงสัปดาห์ 2  –  3  องศาเซลเซียส  ส่งผลให้ชาวบ้าน ผู้ยากไร้  เด็กคนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะที่ อ.บ้านกรวด ที่มีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวต้องออกมาก่อไฟผิง  เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นคลายหนาว  อย่างไรก็ตามจากการสำรวจของทางอำเภอทั้ง 9 ตำบล 2 เทศบาล  รวม 11 ท้องถิ่น  จำนวน 115 หมู่บ้าน  มีประชากรกว่า 78,000 คน  พบว่ายังมีผู้ประสบภัยขาดแคลนเครื่องกันหนาวอยู่กว่า 20,000 คน  ในจำนวนนี้ได้มีภาคเอกชนนำเครื่องกันหนาวมามอบให้กับผู้ขาดแคลนแล้วกว่า 300 ราย  แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการขอประชาชน  ซึ่งทางอำเภอได้ประสานไปยังท้องถิ่นทั้ง อบต.และเทศบาล  เร่งเข้าไปสำรวจให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวอบย่างเร่งด่วนแล้ว  เพราะทางอำเภอไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะนำไปจัดซื้อเครื่องกันหนาวไปมอบให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  ทั้งนี้ทางอำเภอได้รายงานไปทางจังหวัด  เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนในอีกทางหนึ่งด้วย

นายวินัย   โตเจริญ  นายอำเภอบ้านกรวด  กล่าวว่า  ประชาชนส่วนมากมในพื้นที่ อ.บ้านกรวด  จะมีอาชีพเป็นเกษตรกรฐานะยากจน  สภาพพื้นที่ติดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา  และพื้นที่สูงทำให้หน้าหนาวมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น  ทางอำเภอจึงได้เร่งหาแนวทางช่วยเหลือ  เบื้องได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11  แห่ง ให้จัดสรรงบประมาณจัดชื้อเครื่องกันหนาว   นำไปแจกจ่ายให้ความช่วยความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวแล้ว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดบุรีรัมย์ กดอ่านที่นี่